logo  
 
Annual Report
(2017-2018)
English
Newsletter
January to June, Vol. 20 No. 1, 2018
RTI
Vision 2030
Holidays
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • DCFR
 • Current
अनुसंधान पेपर

सिंह, ए. के., एन. एन. पाण्डे एण्ड एस. अलि, (2017). करन्ट स्टेटस एण्ड स्ट्रेटिजीस ऑफ रेन्बो ट्राउट (आनकोरीनस मीकिस) फारमिंग इन इण्डिया. इन्टरनेषनल जनरल ऑफ एक्वाकल्चर: 7:23-30.

साही, नीतू अतुल कुमार सिंह, मोनालिसा साहू, सुमंता के मल्लिक, डिंपल ठकुरिया. (2017) मोलिक्यूलर क्लोनिंग, करेक्टराइजेषन एण्ड एक्सप्रेषन प्रोफार्इल ऑफ किस्पेटिन1 एण्ड किस्पेटिन 1 रिसेप्टर एट बे्रन - पिच्यूटरी - गोनाड (बीपीजी) एक्सीस ऑफ गोल्डन महासीर, टॉरप्यूटरा (हेमिल्टन 1822) डयूरिंग गोनाडल डेवेल्पमेण्ट कम्परेटिव बायोकैमिस्ट्री एण्ड फिजियोलिजी पार्ट बी 205, 13-29.

रविन्द्र, सुरेष चन्द्रा, एस. के. मल्लिक एण्ड आर. एस. पतियाल. (2017) इवेल्यूषन ऑफ प्यूरिसपेसिया लीफ एक्सटे्रक्ट एस ए डिसीनफेक्टेन्ट फार रेन्बो ट्राउट (आनकोरिनसस मीकिस फर्टीलाइज एगस. इन्ट जे कुर. मिक्रोबल. एप साइंस (2017) 6(1): 697-706.)

पाण्डे, एन.एन., मोनिका गुप्ता, राघवेन्द्र सिंह, एस. अलि, आर.एस. हलदार, प्रेम कुमार एण्ड ए.के. सिंह (2017). ब्रीडिग परफोरमेन्स ऑफ इन्डीजेनस कार्प, लिबियो डेरो इन केपिटीविटी अन्डर कोल्ड वाटर कंडिसन ऑफ उत्तराखण्ड, इण्डिया, जनरल ऑफ इन्वायरमेण्टल बॉयलोजी, वाल. 38.

दास. पी., एस. अवुन्जे, आर, एस. टंडेल, संदीप, के. पी. एण्ड ए. पनीगरही (2017). बायोकंट्रोल ऑफ ल्यूमिनस विबरोसिस इन ष्रिम्प एक्वाकल्चर: ए रिव्यू ऑफ करन्ट एप्रोसेस एण्ड फ्यूचर प्रास्पेक्टस, रिव्यू इन फिषरीज साइंस. 25:3:245-255.

भगवती के., एन. के. चड्डा, डी. सर्मा, पी.बी. सावंत, सीमांकु बोराह. (2016) ‘‘इफेक्ट ऑफ डिएटी्र जिंक ऑन द ग्रोथ एण्ड मेटाबोलिक एंजाइम एक्टिविटीज ऑफ गोल्डन महाषीर (टॉरप्युटीसोरा)’’ फ्रार्इ. जनरल ऑफ एप्लार्इड एण्ड नेचुरल साइंस, 8 (3): 1692-1698.

चलाल रमेष एस., बिश्ट एच.सी.एस. कुमार प्रेम एण्ड इंगोले एन.ए. (2016) प्राडेक्टविटी एनालाइज ऑफ बेगुल रिसरवेयर थ्रो रिमोट सेंसिग टेक्निक, जनरल ऑफ इन्वायरमेंट एण्ड बायोसांइस. 30 (1) 133-136.

चलाल रमेष एस., बिश्ट एच.सी.एस. कुमार प्रेम एण्ड इंगोले एन.ए. (2016) प्राडेक्टविटी एनालाइज ऑफ बेगुल रिसरवेयर ऑफ तरार्इ रिजन ऑफ उत्तराखण्ड इज पब्लिस्ड इन द इकोसेन 10 (3&4): 475-480.

इंगोले एन.ए., राम आर. एन., नेैन ए. एस. एण्ड कुमार पी. (2016). टेम्पोरल जियोमोरफोलोजिकल चेन्ज इन नानक सागर रिसरवोर (इण्डिया) यूसिंग सेटेलार्इट डाटा., करन्ट वल्र्ड इन्वायरमेंट. वोल. 11 (2),458-465.

इंगोले एन.ए., राम आर. एन., नेैन ए. एस. एण्ड कुमार पी. (2016). स्टडी ऑफ होरिजेन्टल जोनेषन ऑफ वाटर क्वालिटी करेक्टरस्टीक्स एण्ड प्राडेक्टविटी स्टेटस ऑफ नानक सागर रिसरवोर ऑफ उत्तराखण्ड, इण्डिया. इण्डियन जनरल ऑफ इकोलोजी, 43 (2):418-425.

जोषी ममता, इंगोले नन्दकिषोर ए. बिश्ट एच.सी.एस एण्ड पाण्डे एन. एन. (2016) जनरल एण्ड रिलेटिव ग्रोथ स्टडीज इन फोरमुलेटेड फीड ऑफ फ्रेष वाटर प्रान एम. एसेमन्सिस पेनीसुलेरीस (तिवारी) फ्राम कुमाऊँ हिमालया, उत्तराखण्ड., करन्ट वल्र्ड इनवायरमेंट 11(3),916-925.
कुमार ए.., आर. सिंह एण्ड एन.एन. पाण्डे. (2016). इसोलेषन ऑफ पैथोजेनिक फंगी फ्राम द मेजर कल्टीवेटेड कोल्डवाटर फिष स्पाइसेज एण्ड दियर इनवारमेंट इन कुमाऊँ रीजन ऑफ उत्तराखण्ड. इण्डियन जे. एनिम.रिस.पीपी 1-3.

महांते बिमल पी, “ाताब्दी गांगुली, अरेबिन्दा महांते, टी.वी. “ांकर, आर. आनन्दन, काजल चक्रवर्ती, बी. एन. पॉल, देबाजीत सर्मा, जे. “याम दयाल, वेंक्टेषवार्लु गुडीपती, सुषीला मैथ्यू, के.के. आषा, टैन्ड्रीमा मित्रा, डी. करुनाकरन 1, सोमेन चन्द्रा, नीतु शाही, पुश्पिता दास, पार्था दास, एमडी “ााहबाज अख्तर. (2016) डीएचए, इपीए, कंटेन्ट एण्ड फैटी एसीड प्रोफाइल ऑफ 39 फूड फिषेज फ्राम इण्डिया. बायो मेडि रिसर्च इंटरनेषनल. वाल.2016 आर्टिकल आर्इडी 4027437, 14 पेजेस http://dx.doi.org/10.1155/2016/4027437.

महांते बिमल पी, “ाताब्दी गांगुली, अरेबिन्दा महांते, टी.वी. “ांकर, आर. आनन्दन, काजल चक्रवर्ती, बी. एन. पॉल, देबाजीत सर्मा, जे. “याम दयाल, वेंक्टेषवार्लु गुडीपती, सुषीला मैथ्यू, के.के. आषा, टैन्ड्रीमा मित्रा, डी. करुनाकरन 1, सोमेन चन्द्रा, नीतु शाही, पुश्पिता दास, पार्था दास, एमडी “ााहबाज अख्तर, पी विजयगोपाल, एन. श्रीधर.(2016) माइक्रोन्यूट्रेन्स कम्पोजिषन ऑफ35 फूड फिषेज फ्राम इण्डिया एन्ड दियर सिंगनिफियेंस इन हयूमन न्यूट्रेषन. बीआर्इओएल ट्रेस इएलइएम रिस. DOI 10.1007/s12011-016-0714-3.

नाथ रुपक, दीपज्योति बरुआ, पार्था दास एण्ड देबाजीत सर्मा. (2016) प्रजेन्ट स्टेट्स थ्रेट्स एण्ड कन्जरवेषन मिजरस ऑफ महाषीर ऑफ महाषीर रिसोर्स इन द सेन्ट्रल रीवर ऑफ मेघालया. एसकेयूएएसटी., जनरल ऑफ रिसर्च. 18(1): 32-40.

पवार एन. बाबू, पी.जी. सेबनिस, एस. रसल, के. मुथ्र्ाी, आर., जैदी, एस.जी.एस. एण्ड श्रीवासुबु, एस. (2016). डेवलप्मेण्ट ऑफ ए फ्लोरेसेन्स ट्रास्जेनिक जेबरा फिष बॉयोसेन्सर फॉर सेंसिग एक्वाटिक हैवी मेटल पोल्यूषन. ट्रास्जेनिक रिसर्च, (DOI 10.1004/s//248-0169959-z)

सर्मा डी., दास, आर., अख्तर, एम.एस., सीजी, ए., सर्मा एन.के. एण्ड    सिंह,ए.के. (2016) मोरफो- हिस्टोलोजिकल एण्ड अल्ट्रा आर्कीटैक्चरल चेन्जेस डयूरिंग अर्ली डेवेलेप्मेण्ट ऑफ इनडेन्जर्ड गोल्डन महाषीर टोर प्यूटीटोरा, जे फिष बायोल. डीओआर्इ: 10.1111/jfb 13109.

सर्मा डी., दास, आर., अख्तर, एम.एस., सीजी, ए., सर्मा एन.के. एण्ड    सिंह,ए.के. (2016)मोरफो- हिस्टोलोजिकल एण्ड अल्ट्रा आर्कीटैक्चरल चेन्जेस डयूरिंग अर्ली डेवेलेप्मेण्ट ऑफ इनडेन्जर्ड गोल्डन महाषीर टोर प्यूटीटोरा, जनरल ऑफ फिष बॉयोलोजी 89 (4):2038.2054.

शाही नीतु, देबाजीत सर्मा, ज्योति पाण्डे, पार्था दास, दन्डाधर सर्मा - सुमन्ता कुमार मल्लिक (2016) इम्पेक्ट ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज ऑन हेमाटोलॉजिकल हिस्टोपैथोलोजिकल एण्ड जेनोटोक्सिस इफैक्ट इन गोल्डन महाषीर (टोर प्यूटीटोरा ). जनरल ऑफ इनवायरमेण्ट. बायोल. वोल. 37.पीपी.

शाही, एन., सर्मा, डी., पाण्डे, जे., दास, पी., सर्मा, डी एण्ड मल्लिक, एस.के. (2016)इम्पेक्ट ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज ऑन हेमाटोलॉजिकल हिस्टोपैथोलोजिकल एण्ड जेनोटोक्सिस इफैक्ट इन गोल्डन महाषीर (टोर प्यूटीटोरा ). जनरल ऑफ इनवायरमेण्ट. बायोल. बायोल. 37.

“ार्मा प्रकाष, अख्तर एमएस, सिंह एके, दास पार्था, सर्मा देबाजीत (2016) हिस्टोमोरफोलॉजिकल चेन्जेस इन डाइजेस्टिव ट्रेक्ट ऑफ गोल्डन महाषीर (टोर प्यूटीटोरा) डयूरिंग डिफ्रेन्ट डेवल्पमेण्ट स्टेजेस. फिष फिजियोलॉजी बॉयोकैमेस्ट्री DOI 10.1007/s10695-016-0249-8.

“ार्मा प्रकाष, टेंग सोंग, मेयर गेग्ररी डी, पतीनो रेनाल्डो (2016) इफेक्ट ऑफ थाइराइड इन्डोक्रेन मनीप्लूयेषन ऑन सेक्स- रिलेटेड जीन एक्सप्रेषन एण्ड पॉप्यूलेषन सेक्स रेसियो इन जेबराफिष, जनरल एण्ड कम्प्रेटिव इन्डोक्रोनोलॉजी; 235, 38-47.

“ार्मा प्रकाष, ग्रबोस्की टीमोथी बी, पटीनो रेनाल्डो (2016) थायराइड इन्डोक्रेन डिस्प्रेषन एण्ड एक्सटर्नल बॉडी मोरोफोलॉजी ऑफ जैब्रा फिष. जनरल एण्ड कम्प्रेटिव इन्डोक्रिनोलॉजी; 226,42-49.

शर्मा, एन.के., अख्तर, एम.एस., पाण्डे, एन.एन., सिंह आर. एण्ड सिंह, ए.के. (2016) सेक्स स्पेसिफिक सिजनल वैरियेसन इन हेमाटलॉजिकल एण्ड सिरम बायोकैमिकल इन्डिसेस ऑफ बर्लियस बैन्डलिसिस फ्राम सेन्ट्रल हिमालया, इण्डिया, प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेषनल एकेडमी ऑफ सांइस इण्डिया- सेक्सन बी : बायोलोजिकल साइंसेज, डीओआइ: 10.1007/s40011-015-0692-9.

शर्मा, एन.के., सिंह, आर., गुप्ता, एन. एन., तिवारी, वी.के. एण्ड अख्तर, एम.एस.,(2016) ; लेन्थ - वेट रिलेषनषिप ऑफ फोर फ्रेष वाटर षिप्रीनिड स्पाइसेस फ्रोम ए ट्रिब्यूट्री ऑफ गंगा रिवर बेसिन इन नोर्थ इण्डिया. जनरल ऑफ एप्लार्इड इचेटनलॉजी, DOI  : 10-1111/jai.12998.

शर्मा,पी., अख्तर, एम.एस., सिंह, ए.के., दास, पी., सर्मा, डी. (2016) हिस्टोमोरफोलॉजिकल चेन्जेस इन डाइजेस्टिव ट्रेक्ट ऑफ गोल्डन महाषीर (टोर प्यूटीटोरा) डयूरिंग डिफ्रेन्ट डेवल्पमेण्टल स्टेजेस. फिष फिजियोलाजी एण्ड बायोकैमिस्ट्री, 42(6):1681-1698.

कमलम,बी.एस., मेडाले, एफ. एण्ड पेन्सरेट,एस. (2016). यूटीलार्इजेषन ऑफ डिएट्री कार्बोहाइड्रेटस इन फार्मड फिषेज: न्यू इनसाइटस ऑन इनफ्लुएंसिंग फैक्टर्स, बॉयोलोजिकल लिमिटेसंस एण्ड फ्यूचर स्ट्रेटिजीस, एक्वाकल्चर, http://dx.doi.org/

सिंह, पी.जे., कुमार, ए., पतियाल, आर. एस., पाल, ए., बिश्ट, ए.के.,चन्द्रा, एस., एण्ड अबिदी, आर. (2016) ट्रेडिषनल कम्युनिटि फिषिंग फेस्टिवल (मौड मेला) ऑफ गढ़वाल हिमालया, उत्तराखण्ड यूजिंग जैन्थोजिलम आरमेट्स (टिमुर). वल्र्ड जनरल ऑफ फिष एण्ड मरिने साइंस 8 (9): 123-128.

शर्मा, पी., ग्रबोस्की, टी.बी. एण्ड रिनाल्डो, पी. (2016). थाइराइड इन्डोक्रेन डिसरुप्सन एण्ड एक्सटर्नल बॉडी मोरोफोलॉजी ऑफ जेबरा फिष. जनरल एण्ड कम्प्रेटिव इन्डोक्रिनॉलॉज, 226:42-4.

शर्मा, एन.के., सिंह, आर., गुप्ता, एम.,पाण्ड,े एन.एन., तिवारी, वी.के. एण्ड अख्तार, एम.एस.(2016). लेन्थ-वेट रिलेसनसिपस ऑफ फोर फ्रेषवाटर सिप्रीनिड स्पीसेस फ्रॉम ए ट्रीब्यूट्री ऑफ गंगा रिवर बेसिन इन नार्थ इण्डिया. जनरल ऑफ एप्लार्इड इन्सीथोलॉजी, डीओआर्इ: 10.1111/jai.12998.

शर्मा, एन.के., अख्तर, एम. एस., पाण्डे, एन.एन., सिंह, आर. एण्ड सिंह, ए.के. (2016) सेक्स स्पेसिफिक सिजनल वेरियेषन इन हेमाटोलॉजिकल एण्ड सिरम बायोकैमिकल इनडिसेस ऑफ बर्लियस बेन्डलिसिस फ्रॉम सेन्ट्रल हिमालया, इण्डिया. प्रोसिडिंग ऑफ द नेषनल एकेडमी ऑफ सांइसेज, इण्डिया - सेक्सन बी: बॉयोलोजिकल सांइसेज, डीओआर्इ: 10.1007/s40011-015-0692-9.

साहू पी.के., सिंह, एल., शर्मा, एल., कुमार, आर.,सिंह, वी.के., अलि, एस., सिंह, ए.के. एण्ड बराट, ए.(2016). द कम्पलीट मिटोजेनिम ऑफ ब्राउन ट्राउट (सालमो टुटा फैरियो) एण्ड इट्स फिलोजैनी. माइटोकन्ड्रियल डीएनए, डीओआर्इ: 10.3109/19401736.2015.1101565.

शाही, एन., सर्मा, डी., पाण्डे जे., दास, पी., सर्मा, डी., एण्ड मल्लिक एस.के.(2016) इम्पेक्ट ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज ऑन हेमाटोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल एण्ड जनेटोक्सिस इफैक्ट इन गोल्डन महाषीर      (टोर प्यूटीटोरा). जनरल ऑफ इनवायरमेण्ट बायोल. 37.

पतियाल, आर. एस., साहू पी.के., मीर,जे. आइ., सक्सेना, एन एण्ड सिंह, ए.के. (2016). ऑप्टीमाइजिंग ब्रीडिंग, इम्ब्रोनिक डवेल्पमेण्ट एण्ड रियरिंग ऑफ कोइ कार्प, सिपर्नस कारपीयो, अन्डर कोल्डवाटर कंडीषंस एट भीमताल, उत्तराखण्ड फॉर कामर्षियल स्केल सीड प्राडक्ष. जनरल ऑफ इनवायर्नमेण्ट एण्ड बॉयोसाइसेंज. 30(2).

बरुह के0, हूय, टी0 टी0., नोरोजीतलब, पी0., नू, वाई0, गुप्ता, एस0 के0., स्कीरवर, पी0 डी0 एण्ड बोससेर, पी0., 2015. प्रोविगं द प्रोटेक्टिव मेकनिसम आॅफ पौलि बी हयड्रोव्यूटरेट अगनेस्ट वेबरिसिस बाई यूजिंग गनोटोबायोटीक अरटीमिया एन्ड़ वीबरों केमबरेलि एस होस्ट पातोगेंन माॅडल साइन्टिफिक रिपोर्ट 5ः 9427/डीओ/0.1038/एसआरईपी09427

चन्द्रा, एस0 एन्ड जोशी, के0डी0., 2015 स्टडी आॅन ग्रोथ एन्ड सरवीवल आॅफ कार्प इन सल्ट अफेक्ट पोन्ड अन्डर डीफरेन्ट ट्रीटमेन्ट, जनरल आफॅ इग्लैड़ फिशरिश सोसाइटी 47(1)

फर्नाडेज, जे, पाल, ऐ0के0 कुमार, पी0., एन्ड़ अख्तर, एम0एस0 2015 काॅविडेन्ड इफेक्ट आॅफ हाटसाक एन्ड क्लोरिन फयेल टू अलेकिट क्यूरेड थरर्मल टूलेरेन्ट इन लेवियू रोहिता स्पइनस. प्रोसेडींग आॅ द नेशनल एकेडमी आॅॅफ साइन्स इन्डिया सेक्सन बी बायोलोजीकल साइन्स डीओआई10.1007/एस 40011-014-0478-5

गुप्ता, एस0के0., पाल, ए0के0., साहू, एन0 पी0., झा, ए0के0, एन्ड पूस्ती ए0के0.,2015. इफेक्ट आफ डयटरी माइक्रोबायल लेवन आन ग्रोथ परर्फारमेन्स, आर0एन0ए0/डी0एन0ए0 रेस्यो एन्ड सम प्यूस वायोकेमिकल रिस्पोन्स आफ लेओन रोहित हमिलटन जूवेनिलेस ऐव्वाकल्चर न्यूटिरेसर डी0ओ0 10.1111/एएनयू12216

मीर, जे0एल0 एन्ड पतियाल, आर0 एस0,. 2015 एनालाइस आॅफ लेन्थ वेट रिलेसनसिप आफ सिमपेथिक हिल स्र्टम टेलआस बेरिलियस वेडिलियस हिमिलटस 1807 एन्ड वेरिलियस बगरा हिमिलटस 1822 र्फाम गढ़वाल हिमालय इन्डिया जनरल आफ अपलाइड आइस्थोलिोजि आई0 101111जेएआई12688

मीर जे आर पतियाल आर एस एन्ड साहू पी के 2015 लेन्थ वेट रिलेसनशिप आफ 10 फिश स्पेशिस र्फाम ए टेरिब्यूटी आफ गंगा रिवर वेसिन इन उत्तराखन्ड इन्डिया जनरल आफ अपलाइड आइस्थोलोजि डी ओ आइ 10.1111/जेएआई.12686

मीर जे आ पतियाल आर एस एन्ड साहू पी के 2015 डीफरेसन इन बेरिलियस वेडिलियस हेमिलटन 1807 र्फोम फोर रिवर आफ द सेन्ट्रल इन्डिया हिमालया रेविस्टा डी व्योलोजिट्रोपिक 63 1 165-173

पंकज वी सिंह, ए के त्रिपाठी एम एन्ड श्रीवास्तव एस सी 2015 कप्रेटिव गोथ्र एन्ड फिडींग इक्लोजी आफ फेरल ओरेक्मीेदपसजस एल एनवीडीड एनटू द गंगा रिवर स्टिम इन्डिया रिसर्च आन इनवेरमेन्टल एन्ड आइफ साइन्स 8163-68.आईएसएसएन0974-4908

शर्मा, एन के मीर जे आई., पान्डे, एन एन सिंह आर एन्ड अख्तर एम एस 2015. लेन्थ वेट रिलेसनसिप आफ सिक्स फिश स्पेशियस र्फोम एन इन्डूस वेसिन टरिव्यूटरी इन द पूंछ रिजन आफ जम्मू एन्ड कश्मीर इन्डिया जनरल आफ अपलाईड आइथोलोजि डीओआई10.1111/जेएआई.12764

सिंह ऐ0 के0 एन्ड श्रीवास्तव, पी0 पी0., 2015, ए0 सी0 वाई0 पी0 19 बेसड सेक्स डिटिरमिनेसन एन्ड मोनोसेक्स प्रोडक्सन इन एक्वाकलचर स्पीसीयस आरेओक्रोमिस निलोटियूस एल. एन्ड ए स्कायपरिनिड कार्पियों एल फिशरीस एन्ड एक्वाकलचर जनरल 6ः1हेल्पः// डीएक्स.डीओआई.ओआरजी/10.4172/2150-3508.1000112.

सिंह ए0 के0 अंसारी, ए0., श्रीवास्तव, एस0 सी0 एन्ड श्रीवास्तव, वी0 के0, 2015 एन एपरिसल आफ इनटरोडूयूड अफरीकन केटफिस कलेर्रियस ग्रेरेपिनूस बू्ररसेल 1822 इन इन्डिया इनवेसन एन्ड रिसक अनमल रिसर्च एन्ड रिव्यू इन बायोलोजि 6 1ः 4र्1-58

अख्तर एम0 एस0., पाल, ए0 के0, साहू, एन0 पी0, सीजी, ए0. एन्ड महंता , पी0 सी0., 2014 हायर एकलिमेसन टेंपेचर मोडूलेट द कमोजिसन आफ मूजिकल फ्रेटी एसीट आॅॅफ टोर प्यूटिटोरा ज्वीनीयस वेदर एन्ड कलाइमेन्ट एक्सटरम 4ः19-21.

अली0, एस0 बराट, ए0 कुमार, पी., सती, जे0., कुमार, आर एन्ड हलदार, आर0 एस0. 2014 स्टडी आफ हेल्थ वेट रिलेसनसिप एन्ड कन्डिसन फेक्टर फोर द गोल्डन महाशीर, टोर प्यूटीटोरा र्फोम हिमालयन रिभर आफ इन्डिया जे0 इनवेरिमेन्टल बायो वोल्यू 35 1 225-228.

अली, एस., बराट, ए., पाण्डे, एच., श्रीवास्तव, जी0 के0., साहू, पी0 के0, एन्ड सती, जे., 2014. मीथोकोडीरल डीएनए वेजीजन एन्ड पोपूलेसन जेन्टीक्स स्टीकेटस आॅफ सो टाउट फ्रोम कुमाऊ एन्ड गढ़वाल हिमालयन रिजन आफ इन्डिया जनरल आफ इकोपिसोलोजि एन्ड ओक्यूपेनल हेल्थ 14 (1एन्ड 2)ः23.31

बराट, ए., गोयल, सी., साहू, पी.के. एन्ड राव, ए. आर., 2014. डप्लोपमेन्ट आफ एक्प्रेरेस्ड स्कवेन टेग्स (इएसटीएस) फ्रोम द ब्रेन टिसू आफ सू टाउट सिजोथ्रोरेक्सरिकाडसोनी (ग्रे,1832) फेमली क्यापरिनिडे एन्ड इट्स परिलिमिनरय एननोटेसन इन्डियन जनरल आफ फिशरिज 61(2)118-128.

भगवती, के., चन्द्रा, एन. के, शर्मा. डी., सावन्त, पी बी. एन्ड अख्तर, एम. एस., 2014. फिजीलोजीकल रिसपोन्स आफ गोल्डन महाशीर (टोर प्युटिटोरा) फ्राई टू डेटरी जेन एन्ड एसेसमेन्ट आफ इट आपटीमम रिक्वारमेन्ट. प्रोसेडीग आफ द नेशनल एकेडमी आफ साइन्स इन्डिया सेक्सन बीः बायोलोजिकल साइन्स डीओआइ 10.1007/एस40011-014-0383वाई

चतुरवेदी, पी., धानिक, एम, एन्ड पाण्डे, ए (2014) करेक्टरलाईजेसन एन्ड स्टरुटरल एनालाइस आफ हपकडिन लाईक एनटीमीकरोबेल पीपटीड फोम साइजोथोरेक्स रिचार्डसोनी ग्र्रे प्रोटीन जनरल 33ः1-0

स्ीजी, ए., साहू, एन. पी.., पाल, ए. के., अख्तर., एम., एस., टीनसी, वी., मीसाल, पी., एन्ड डास., पी., 2014 इफेक्ट आ डटी विटामीन इ एन्ड नाइटरिन एक्ससर आन ग्रोथ एन्ड मीटबायोलिक वेरिबल आॅ रेबियो रोहिता जूवेनिलस नेशनल एकेन्डमी साइन्स लेटर 37(2) 123-129

गिरी ऐ के साहू एन पी., साहरन,. एन एन्ड दास जी 2014 इफेक्ट आॅफ डेटरी सप्लीमेन्टेशन आफ क्रोमीम्म आन ग्रोथ परर्फोरमेन्स एन्ड बायोकेमिकल पेरामिटर आफ लेविओ रोहिता हमिलटोन फिंगरलाईन्स इन्डियन जनरल आफ फिशरिस 61(2)73-81

गोयल सी., बराट, ए., पाण्डे, बी. एन्ड साहू, पी के., 2014 मोलिकुलर कलोनिंग एन्ड कैरेक्टराइजेशन मनस बंडीग लेकटीन होमोलोज फ्रोम सू टाउट सेजोथ्रोरेक्सरिकेरडसोनि प्रोटीन जनरल डीओआई 10.1007/एस 10930-014-9591-9

कुमार, पी., पाण्डे एन एन ओकेन्द्रों सिंह, एन., चन्द्रा एन., मिश्रा., डी सी., अग्रवाल, पी के बराट, ए. एन्ड भटृट, जे सी., 2014 लेन्थ वेट रिलेसनसिप एन्ड ग्रोथ पटेन आफ कामन कार्प कायपरिनुस कार्प बार कामनस इन डीफरेन्ट पोन्ड इन्वोरोमेन्ट जनरल आफ इकोफिजियोलोजी एन्ड ओक्युपेशनल हेल्थ 1एन्ड 2 48 -54.

कुमार, आर., साहू., पी. के., विश्वनाथ, डब्लू. एन्ड बराट, ए., 2014 कारयोटाइप आफ ए न्यू लोस स्कीस्टुरा ओबलिक्योफेसिया एन्ड ए महाशीर फन्टीस चेलिनोइड्स फ्रोम कुमाऊ हिल आफ हिमालया कयोटोलोलिया 79(2)ः 1-4

मिर जे एल फारुक अहमद मीर रविन्द्र सिंह पतियाल (2014). पेनोटयपीक वेरियसन ऐमोग थ्री पोपुलेसन आफ केरिस सोटाउट, सीजोथ्रोरस इसोसिनस हेक्टल 1838 वीथ इनसाइस्ट र्फोम ट्स नेटर्वक सिस्टम इन कश्मीर हिमालया प्रोसेडिगं आफ द नेशनल एकेडमी आफ साईन्स इन्डिया सेक्सन बी बायोलोजिकल साइन्स 84 (1)105-111

मीर, एफ ए मीर जे एल पतियाल, आर. एस. एन्ड कुमार पी 2014. लेन्थ वेट रिलेसनसिप आफ फोर सू टाउट स्पेशिस र्फोम द कश्मीर वेली इन इन्डिया जनरल आफ अपलाइड आइथोलोजी डीओआई 10.1111/जेएआई.12482.

मोहनती, बी. पी., मोहनती, ए., गंगोंली, एस., शंकर, टी. वी., चक्रवर्ती, के., रंगास्वामी, ए., फुल, बी., शर्मा, डी., माथेव, एस., आश, के, के., बतरा, बी., अफताबबीन, एम. देवनाथ, डी., विजयगोपाल, पी., सिरिधर, एन., अख्तर, एम एस., साही, एन., मीतरा, टी., बेनरजी, सी., परीया, पी., दास, डी., दास, पी., वीजय, के के लक्ष्मनन, पी टी एन्ड शर्मा के पी 2014. एमीनो एसीट कपोजीशन आफ 27 फूड फिशर एन्ड दियर इम्पोटेन्स इन कलिनिकल न्यूटिरिन. जनरल आफ एमीनोंएसीट आरटीकल आईडी 2697977 पेज हेल्प//डीएक्स. डीओआई.ओआरजी/10.1155/2014/269797.

मोनिका, जी., पान्डे, एन. एन., तिवारी, वी. के. सिंह, आर., कुमार पी., हलदार, आर. एस., अली, एस एन्ड पान्डे, ए., 2014. इफेक्ट आफ डिफरेन्ट टेम्प्रेचर आन इनक्यूवेसन पिरियड, हैचंग रेट, सरवेवल एन्ड ग्रोथ आफ लेबियों डायोचिलस लारवे, जनरल आफ इकोफियोलोजी एन्ड ओकोपीनयल हेल्थ, 1एन्ड 2ः 59-62.

पाण्डे, ए., 2014. वेरल डाइजेस्स इन कोल्डवाटर एक्वाकल्चर इन कुमार, ए सिंह वी के, यादव एस के (एडीएस) इन प्रि-प्रोसेडींग आफ इन्टरनल वर्कशाप आन ऐक्वा ऐनिमल हेल्थ एन्ड डिजाइस पीः 19-22

पाण्डे, एन एन., हलदार, आर एस., मोनिका, जी, एन्ड सिंह, आर., 2014 स्टडी आफ गोनाडों सोमटीक इडेक्स एन्ड एबसोलूट फकेडीटी आफ लेविओ डेरो हेमीलटोन 1822 जनरल आफ सुसटेबल रिसर्च, 3(1)ः 47-50

पतियाल रविन्दर सिंह जे एल मीर, आर सी शर्मा, एस चन्द्रा एन्ड पी सी महंता 2014 पेर्टन आफ मेरिस्टिक एन्ड मोरफोमिटिक वेरियसन विटवीन विल्ड एन्ड केपटिव स्टाक आफ इनडेनगरेड टोर प्युटिटौरा हैमीलटोन 1822 यूजिग मलटिवेरियट स्टाटीयल एनालाइस मेथोड प्रोसेडिंग आफ द नेशनल एकडमी आॅफ साइन्स इन्डिया सेक्सन बी बायोलोजिकल साइन्स 84(1)123-129.

रतुल, के., शर्मा, पी एस दत्ता, ए., दास पी. एन्ड शर्मा., डी., 2014 इडिकेट व्रिडीग एन्ड लारवल रियेरिग आॅ एनाबस टेस्टडिनीयस (ब्लाॅच)अन्डर द अग्रोकलाईमेटीक कडीसन आफ आसाम इन्डिया द इलाहाबाद फार्मर एलएक्सएक्स (1)261-269.

शर्मा डी अख्तर एम एस दास, पी दास पी., गरिया, जी., साही एन्ड सीजी, ए 2014 प्रोसीमेट एन्ड मीनिरल कपोजिसन आफ सम सलेक्टेट कोल्डवाटर फिशरीज आफ अपलेन्ड हिमालया न्युटरेसन एन्ड फूड साइन्स 44ः554-561.

शर्मा डी., अख्तर, एम एस., दास, पी., गनेश., जी., सीजी, ए एन्ड महंता, पी सी., 2014 मोरफोमेटीक चेंजेंस डुयूरिग लारवल डवलेपमेन्ट आफ चाकलेट महाशीर, नियोलिसोचिलस हैक्सागोनोलेपिस (एमसीकेलेड 1839) इन्डियन जनरल आफ फिशरिज, 62ः135-138.

शाही, एन., मलिक, एस. के. एन्ड शर्मा डी 2014. ल्यूकोस्टी रिसपोन्स एन्ड पगोस्टीक एकटीविटी इन कापन कार्प , कायपरिनियस कार्पियों एक्सपेरिमेन्टीली एनफेक्टेड विथ विरलन एरोमोनास एलोसेकराॅिला (यूके) जनरल आफ इकोपिसिलोजि एन्ड ओक्यूपेनल हेल्थ 14ः66-70

शाही एन मलिक एस के शर्मा डी साहू एम एन्ड दास पी 2014 कोरर्नल हायपेथरोपिइ इन फारमड चाॅकलेट महाशीर न्यूलिस्ेाचिलस हेक्सागोनोपीस र्फोम (उत्तराखण्ड़) इन्डिया जनरल आफ इकोपिसिलोजि एण्ड ओक्पेनेल हेल्थ 14: 79-82

शाही एन मलिक एस के शर्मा डी, 2014. गोल्डन महाशीर, टौर प्यूटिटौरा ए पोसिबल कडिटेड स्पेस फोर हिल एक्वाकल्चर एक्वाकल्चर ऐसिया एक्सआईएक्स 2 22-28

शाही एन., पाण्डे, जे., मलिक, एस के., शर्मा डी एन्ड दास पी., 2014 गोनडल डवलेपमेन्ट स्टागेस आफ विल्ड मैल गोल्डन महाशीर, टौर प्युटिटौरा र्फोम नैनीताल रिजन आफ उत्तराखण्ड इन्डिया जनरल आफ इको-पिजियोलोजि एन्ड ओक्यूपेनल हेल्थ 14: 133-138

शर्मा एन के मीर., जे एल., पाण्डे, एन. एन. एन्ड सिंह, आर 2014. मोरप्युमेटिरिक एन्ड मेरिस्टिक करेकटरिसटिकस आफ विरडि लोस भोटिया विरडि चौधरी 1909 र्फोम ं टरिव्यूटरी आफ इनडूस बनिस जम्मू एन्ड कश्मीर, इन्डिया वरर्ड जनरल आफ फिश एन्ड मेरिन साइन्स 6(3)ः 262-266

शर्मा एन के., मीर जे एल पाण्डे एन एन अख्तर एम एस एन्ड सिंह, आर., 2014. मेरिसटिक एन्ड मोरपेमेटरिक करेकटिरासटिक आफ क्रोसोचिलस डिपलोचिलस (हेककेल,1838) र्फोम द पोन्स वेली आफ जम्मू एन्ड कश्मीर, इन्डिया वर्ड जनरल आफ जिलौजी 9(3)ः184-189.

सिंह ए के अंसारी, ए., श्रीवास्तव, एस. सी., वर्मा, पी.एन्ड पाठक, ए. के., 2014. एमफेक्ट आफ इनवेजेस फिशेस आॅन जम्मू एन्ड कश्मीर, आॅन फिशरी डायनामीक आॅन द यमुना रिवर, इन्डिया एग्रीकल्चर साइन्स5ः813-821

सिंह ए के श्रीवास्तव, पी. पी., सिंह आर., एन्ड असारी, ए. ,2014. इफेक्ट आफ डायट्री एडमिनिस्टेªशन आॅफ लेटरोजोल एन्ड टेमोओसीफीन आॅन गोनडल डवलेपमेन्ट, सेक्स डेफरिसन एन्उ बायोकैमिकल चेन्जेज इन कामन कार्प (स्कायपिनिस कार्पियो एल) रेपोडेसन, फेरटीलिटि एन्ड डेपलोमेन्ट डीओआईः10.1071/आरडी13234 (एनएएएसं एसआईएनओ1807जआरआईडीआर019आईएमपी फेक्ट 8.58 आईएसआई रेटीगं 2.583

सिंह, ए. के., 2014 इमेजिगं एलेन इपेशिस इन इन्डियन एक्वाकल्चरः प्रोस्पेक्ट एन्उ थ्रेट जनरल आफ एक्वाटीक बायोलाॅजी एन्ड फिशरीज, 2(1)ः32-41

सिंह, ए. के., श्रीवास्तव, एस. सी., वर्मा, पी., अंसारी., ए. एन्ड वर्मा, ए., 2014 हजरद असिसमैन्ट आॅ मेटल इन इनवेसिव फिश
स्पेसिश आॅफ द यमुना रिवर, इन्डिया इन रिलेटन टू बायोएक्युमुलेशन फेक्टर एन्ड एक्सफोरेश कनेक्शन फोर हुमन हेल्थ इनपलिसन इनवेरिमेन्टल मोनिटरिगं एन्ड

असिसमेंन्ट 10.100/एस10661-014-3660-06. (एनएएएस एसएल एन ओ 1807 जेआर आईडी आर 019 आईएमपी फेक्ट 7.8 आईएसएस रेटिगं 1.59)

सिवरमन, जी. के., बराट, ए. एन्ड अली. एस., 2014, स्टडी आफ पोपुलेसन जेनेेटीक्स पोलिमोरफिम एन्ड जींन फोलो रेट इन इन्डियन सो टाउट, सिजोथोरेक्स रिकोडसोनी फिश आफ हिमालया, इन्डिया जनरल आफ इनवारमेन्टल बायोलाॅजी 35(6)ः1115-1121

त्यागी, ए., अली, एस., गोयल, सी., एन्ड बराट, ए., 2014 गलरियोल एकुमुलेशन एन्ड मोडुलेशन इन सलेक्टेट ऐन्जाइम एकटीविटिज इन रिसपोन्स टू कोल्ड एकलीमेसन आॅफ टू स्पाइस आफ स्पीरिंड फिशेंश सिजोथोरेक्स रिर्चाडसोनी ग्रे एन्ड बेरिलियस बेन्डेलियस हेेमिलटोन इन्डियन जनरल आफ फिशरीज 61(2)ः52-57

अख्तर, एम. एस., पाल, ए. के. साहू, एन. पी., सीजी, ए. एन्ड महन्ता, पी. सी. 2013ः थर्मल टोलरेन्स, आक्सीजन कन्जेप्सन एन्ड हैमटो- बायोकैमिकल वैरिबल्स आफ टोर प्युटिटौरा जूवेनिलेस आक्लीमेटेड टू फाईब टैम्प्रेचर फिश फिशियल बायोकेम 39 (6)ः1387-98ःडीओआईः10.1007/एस 10695-013-9793-7.

अख्तर, एम. एस., शर्मा, डी. एन्ड पाण्डे, एन. एन., 2013ः एक्टीविटिज आफ डिजेक्टीव ऐन्जाइम्स डूयुरिंग आटोगेंनीक डेवलोपमेन्ट आॅफ गोल्डन महाशीर, टोर प्युटिटौरा लार्वा , इन्डियन जे. एनीम. साइन्स, 83(5)ः560-563.

अख्तर. एम. एस., पाल ए.के. साहू, एन. पी. एन्ड सीजी, ए. 2013ः हेमटो-इमनोलोजीकल रिस्पोन्स आफ लैवियो रोहिता जूवेनिलेस टू टैप्रेचर एन्उ सालीनीटीः एफैक्ट आफ डिरटी एल- ट्राइपेथोपन. इसरेल जे. अक्वाकल- बामिद. आइजेए 65.2013.892, 8पी.

अख्तर. एम. एस., पाल, ए. के., साहू., एन. पी., सीजी, ए. एन्ड महंता, पी. सी. 2013ः थर्मल टोलेरेन्स, आक्सीजन कन्जैप्सन एन्ड हैमटो- बायोकैमिकल वेरिबल्स आफ टौर प्युटिटोरा जूवेनिस कक्लीमेटेड टू फाईब टैम्प्रेचर. फिश फिज्योल. बायोकैम. 39 (6)ः 1387-98. डीओआईः 10.1007/एस10695-013-9793-7.

अख्तर, एम. एस. शर्मा, डी. एन्ड पाण्डे, एन एन., 2013ः एक्टीविटिज आफ डीजेसटीव ऐजाईम्स डूयुरिंग ओटोजेनिक डेवेलोप्मेन्ट आफ गोल्डन महाशीर, टौर प्युटिटौरा लार्व. इन्डियन जे. एनिम. साइन्स. 83(5)ः 560-563

अख्तर, एम. एस., पाल, ए. के., साहू, ए. पी., एन्ड सीजी, ए 2013ः हेमटो इम्मूनोलोजीकल रिसपोन्स आफ लेबो रोहिता जूवेनीलस टू टेम्प्रेचर एन्ड सलीनीटीः इफैक्ट आफ डेटली एल-ट्रायपटोपन. आइरली जे. ऐक्वाकलबामीद आईजेए 65.2013.892

अख्तर एम. एस., पाल, ए. के., साहू., एन पी., सीजी., ए., मीना, डी. के., एन्ड दास., पी., 2013 पीजीयोलोजीकल रिसपोन्स आफ डेटरी ट्रायपटोफन फीड लेबीयो रोहिता टू टेम्प्रेचर एन्ड सलीनिटी स्टरीस. जे., एनीम. फीसीयल. अनीम नूटरी 97(6)ः 1075-83, डीओआईः10.1111 जेपीएन.12017.

बराट, ए., मथुरा, आर., सती., जे., कुमार, आर., भट्ट, एफ. ए., गोयल, सी., एन्ड साहू., पी., के., 2013ः डेवपलोमेन्ट एन्ड करेक्टलाईजेसन आफ मीकरोस्टेलाईट मार्कस इन सीजीयोपीज नाईजर. (फेमली) कयपरीनीड, पीससद्ध फ्रोम कश्मीर वेली. कन्सरवेसन जेनट रीसोर. डीओआई 10.1007/एसआई2686-013-9920-एक्स

बिष्ट ए., एन. एन. पाण्डे, एन. अशोकतरु बराट, आर. एस. पतियाल, एस. अली, परभाति कुमारी साहू (2013). कम्पलीट मीटोक्रोडरीयल जनोम आर्गनाइजेशन आफ सिजोथ्रोरेक्स रिचरडसोनी (ग्रे, 1832). डीओआईः 10.3109/19401736.2013.792061

सीजी., ए., साहू., एन. पी., पाल, ए. के एन्ड अख्तर., एम एस 2013ः नीटरीट इन्डीकेट अल्टरेशन इन सेक्स स्टरोडएन्ड एन्ड थायरोक्स हारमोन्स आफ लेबयो रोहिता जूवेनिलसः इफेक्ट आफ ड्रीटी विटामिन ई एन्ड एल- ट्रायटोपन. फिश फिशियल बायोकेम 39ः1297-1307.

सीजी., ए., साहू, एन. पी., पाल, ए. के. एन्ड अख्तर, एम. एस. 2013ः फिशोलोजिकल चेन्स इन लेबियो रोहिता डूयूरिंग नाइट्रेट एक्सपोन्सः डेटोऐफीसन थ्रो डे्टी विटामिन इ. कोम्प. बायोकेम. फिशीयल. पाट सी, 158ः 122-129

दर्शन, ए., महंता., पी. सी., बराट, ए., एन्ड कुमार., पी., 2013ः रेडीसकरीपसन आफ द स्ट्ेप्ट माईस्टस तेगरा हेमिलटन, 1822 सिलोरीफोरमसः बरीड इन्डिया जनरल आफ थेथ्रड तक्सा 5(1)ः 3536-3541.

फारुक ए. मीर., जावेद आई., रविनदर एस., पतियाल एन्ड सुरेश चन्द्रा ()2013. पाट्न आफ मोरफोमेटीक डेफिनिशयन एमोगं थ्री पोपूलेसन आफ सोट्राउट, सीजोथ्रोरेक्स पलग्रोसटोमस (एकटीनोपतीतगीः काईपीनीफोरमस) फ्रोम कश्मीर हिमालया यूजींग अ ट्रस नेटर्वक सिस्टम. 43 (4)277-284

गोयल, सी., सती.सी., बराट, ए., पतियाल, आर., अली, एस. एन्ड साहू पी. के., 2013ः कम्पलीट मिटोकोनडीरीयल गेन्यूम आर्गनाइजेशन आफ सिजोथ्रोरेक्स रिचर्डसोनि ग्रे 1832 मिटोकोनडीरीयल डीएनए, डीओआईः 10.3109/19401736.2013.792061.

गुप्ता, एम., पाण्डे, एन. एन. तिवारी, वी. के., सिंह, आर., कुमार, पी., हलदार, आर. एस., अली, एस., कुमार, एस एन्ड पान्डे, ए. 2013 इफेक्ट आफ डिफरेन्ट टेम्प्रेचर आन इनकुवेसन पिरियड, हैचीग रेट, सरवेवल एन्ड ग्रोथ आफ लेवो डायोनस लार्व, जे. इकोफिशियल. हेल्थ. 1 एन्ड 2 2013ः 59-62

गुप्ता., एस के., पाल ए. के., साहू, एन. पी., झा, ए. के., अख्तर, एम. एस., मंडल, एस. सी., दास पी., पुस्त्ती, ए. के., 2013ः सपलिमेसन आफ मिकरोबल लेवन एन द डेट आॅफ आइपरीनस कार्प फ्राय (निनयुस, 1758) एक्सपोट टू समलिथल टोक्सीसीटी आफ फीपरोनः इफैक्ट आन ग्रोथ एन्ड मेथलोविन रिसपोन्स फिश फिशियल बायोकेम डीओआई 10.100/एस10695-013ऋ9805-7

कुमार, पी., सक्सेना, के. के., त्यागी, बी. सी., नायक, ऐ के., पान्डे, एन. एन., हलदार, आर. एस. एन्ड महंता, पी. सी., 2013 रेमोट सेन्सींग स्टडी आन जेमोरफिलोगिकल डेगरियसन आफ सारदा सागर रेसरवर. ज. इइनवीट बायो. वीओएल. 34(3)ः1065-1068

एम. गुप्ता, वी. के. तिवारी, एन. एन. पाण्डे, आर. सिंह, पी. कुमार, आर. एस. हलदार, एस. अली, एस. कुमार एन्ड ए. पाण्डे 2013. इफेक्ट आफ डिपरेन्ट टेम्प्रेचर आन इनकुवेसन पिरियड, हैचीगं रेट, सरविवल एन्ड ग्रोथ आफ लेवियो डायचेलस लार्व जे इकोफिशियल ओककोप हेल्थ 1एन्ड2ः59-62.

मंडल, एस. सी., सिंह, एस. के., दास, पी., वरमन, डी., उन्उ गुप्ता, एस के., 2013ः टरेस एन्ड हेवी मेटल कंटेट इन डेड एन्ड दियर इफेक्ट आन द ग्रोथ एन्ड सरविवल आफ सिमस फियटींग फिश, वेटटा स्पलेडेस, इन्डियन जे. 30(1) 80-86

मोनिका गुप्ता, ए. के. उपाघ्याय एन एन पाण्डे एन्ड पी. कुमार 2013. इवलेसन आफ फिश केरी फ्राम फार्म एन्ड विल्ड केज इन्डियन मेजर कार्प आफ तराई रिजन, उत्तराखण्ड, फिशरी टेक्नोलाॅजी 50ः60-65.

मोनिका गुप्ता, ए. के. उपाध्याय, एन. एन पाण्डे 2013. कमप्रेटीव ओरजनोलपथीक कवालीटी आफ इन्डियन मेजर कार्प कलैक्ट फ्राम पोन्ड एन्ड रिजरवर. जनरल आफ इनवेरमेन्टल बायोलाॅजी 34(4)ः765-769

मोनिका गुप्ता, पाण्डे एन. एन तिवारी, वी. के., सिंह, आर., प्रकाश, सी. एन्ड चतुरवेदी, सी. सी., 2013. स्टडी आफ गोनडोसोमटीक इन्डेक्स एन्ड फेनडीटी आफ पान्ड रिसेड लेवेयो डायकेलस इन कोल्ड वाटर कन्डीसन. इन्टरनेशनल जनरल आफ एडवाइस्ड रिसर्च 1(7)ः137-140

शर्मा डी, अख्तर एम. एस, दास पी, दास पी, साही, एन, सीजी ए., महंता पी. सी., येनगकोकपन एस, एन्ड देवनाथ एस. 2013ः न्यूटरेसन क्वालिटी इन टर्म आफ अमिनों एसीट एन्ड फेटी ऐसीट आफ फाईव कोल्डवाटर फिश स्पेशः इम्पलिसन टू हूमन हेल्थ. एनएटीएल. साइंस एलइटीटी. एक्सेप्ट डीओआई 10.1007/एस40009-013-0151-1.

शर्मा डी., सिंह एन. ओ., 2013ः फिटिंग आफ एलोमेटरीक माॅडल विंथ एक्सेप्टेट वेल्यू पैरामिटर फ्राम हेचलिंग टू आॅडीट स्टगेस आफ गोल्डन महाशीर टौर प्युटीटौरा इन पोन्ड इनवेरोमेन्टल जनरल आफ एक्वाकल्चर इन द टोपिक 27(3-4),2012.

शर्मा डी., अख्तर, एम. एस., दास. पी., दास, पी., साही, एन., येंगकोकपम, एस., देवनाथ, डी., सीजी., ए. एन्ड महंता, पी. सी., 2013ः न्टरीटनल क्वालिटी इन टर्म आफ अमीनो ऐसीट एन्ड फेटी ऐसीट आफ फाईव कोल्डवाटर फिश स्पिश इम्पलिसन टू हूमन हेल्थ्. एनएटी. साइंस एसीएडी. एलइटीटीआर. 36(4)385-391.

सती जे, साह एस, पाण्डे, एच., अली, एस., साहू, पी. के., पाण्डे, वी. एन्ड बराब्, ए., 2013ः पिलोजिनेटीक रिलेसनशिप एन्ड मोलिकुलर आइडेनटिफिकेशन आफ फाईव इन्डियन महाशीर स्पेशस यूजिगं सीओआई स्कवेन्स. जे. इएनवी.बाया.े 34(5)ः933-939

सती, जे., गोयल, सी., कुमार, आर., अली, एस., पतियाल, आर. एस., सिंह, वी. के., साहू, पी. के. एन्ड बराट, ए., 2013ः कम्पलीट मिटोकोनडरीयल जेनोम आर्गनाजेशन आफ टोर प्युटीटोरा मिटाकोनडरीयल डीएनए, डीओआईः 10.3109/19401736.2013.800505.

सती, जे., कुमार, आर., साहू, पी. के., पतियाल, आर. एस., अली. एस. अली बराट, ए. 2013, जेनेटिक्स करैक्टलाईजेसन आफ गोल्डन महाशीर टौर प्युटिटौरा पोपुलेसन युजिगं मिटोकोनडरीयल डीएनए मार्क. मिटोकोनडरीयल डीएनए. डीओआः 10.3109/19401736.823170.

साही एन एन्ड मलिक एस. के. 2013. रिकवरी आफ पेसेडुमनस कोरेसिस फ्र्रोम आई लेसिअस इन गोल्डन महाशीर टौर प्युटिटोरा हेमिलटोन, 1822 इन उत्तराखण्ड इन्डिया. जनरल आफ फिश डिशेस डीओआई10.1111/जेएफडी.12126.

साही एन, मलिक एस. के., साहू एम., एन्ड दास पी. 2013. बायोलाॅजिकल करैक्टलाईस एन्ड पथोजेन्सीटी आफ ए वेरीलेट आरमनस हाइड्रोफिला एसोशिटेड विथ अलकलेटिव सायडोम इन फारर्मड रैनवों टाउट, आनकोनस मायकीस, वालवाॅम इन इन्डिया. द आईरेलि जनरल आफ ऐक्वाकलचर बामीदगं आईजेए 65.2013.926.

सिंह आर., ए. कुमार, एन. एन. पाण्डे, एम गुप्ता, पी. कुमार आर. एस. हलदार., एस. अली, एस. कुमार एन्ड ए. पान्डे 2013. इन विटरो इवेलेसन आफ ऐन्टीफगंल एक्टीविटी आफ एक्वस एक्सट आफ लेवोन ग्रास ंअगेंस मेथोजेनेक्स फगं सपरोलेहनिया परासीटीया आयसोलेट फ्रोम कोल्डवाटर फिश टौर प्युटिटौरा जे. इकोफिशियल ओक्कोप हेल्थ 1एन्ड 2ः63-66.

सिंह आर., पाण्डे एन.एन., गुप्ता एम. 2013. चेन्जेस इन हेमटोलोजिकल पेरापिटर आॅफ कामन कार्प एन्ड रेनवो टाउट इनफैक्ट विथ साफरोलेजिया एस पीपी. आईसरेआ जनरल आफ एक्वाकलचर 65ः 1-4.

सिंह ,. एन. ओ. कुमार, पी., बार, एल. एम., सिंह के. एन एन्ड सिंह , पी. 2013 फोरेस्टीगं आफ फिश प्रोडेक्शन फ्रोम पोन्ड ए नोनलिन्यिर मोडल अपरोस इन्डियन ज. फिश 60(2)ः67-71

सिंह आर., पान्डे, एन. एन., एम, गुप्ता., 2013. हेमोटोलोजिकल चेन्जेस इन पेरामिटर आफ कामन कार्प एन्ड रेनवों टाउट इनफैक्टड विंथ सपरोलेगनिया एपीपी. एक्वालिट. बामिद., वीओएल.65

अख्तर एम.एस., पाल ए. के. के., साहू, एन. पी., सीजी., ए. एन्ड गुप्ता, ए.के., 2012ः इफैक्ट आफ डेटरी प्यरिडोसिन आन ग्रोथ एन्ड फिजिलोजिकल रिसपोन्स आफ लेंवियो रोहिता फिंगरलिंगस एक्सपोसेड टू इन्डोसफन पेस्ट. बायोकेम. फिशियो. 103ः23-30.

अख्तर, एम. एस., पाल, ए. के. साहू, एन.पी., सीजी. ए. एन्ड मीना, डी. के., 2012ः इफेक्ट आफ डेटरी प्यरिडोसिन आन ग्रोथ एन्ड फिजिलोजिकल रिसपोन्स आफ लेंवियो रोहिता फिंगरलिंगस रिरेड इन हाई वाटर टेम्प्रेचर. एक्वाकलचर बमिड., 64ः777-783.

बराट., ए., अली., एस., खन्डेलवाल, एस., एन्ड साहू., पी. के., 2012ः जेनेटिक्स करेक्टलाइजेसन आफ टू कोल्डवाटर फिश फ्रोम कुमाऊ हिल, उत्तराखण्ड कारयोलोजिया., 65(4)ः311-315

बराट, ए., अली, एस., सती, जे., सिवरमन, जे., के., 2012ः मिटोकोनडरियल डीएनए डायवरसिटी एन्ड फिलोजिनेटिक्स एनालाइज आफ द सिजोथोरसिन फिशेस टेलोस्टी स्कापरिनिड फोम इन्डियन हिमालयास इन्डियन जे फिश 59

बराट, ए., गोयल, सी., त्यागी, ए., अली, एस., साहू पी. के., 2012ः मोलिकुलर क्लोजिग एन्ड एक्सप्रेसन प्रोफाईल आफ सीजीओं जीपीडीएच गेन इन रिसपोन्स टू एब्योटिन एसरेट मोलिकुलर बायोलोजी रिर्पाटस डीओआई 10.1007/एस11033-012-1980-6.

बरात, ए., कुमार, आर., सती, जे., साह, ए., साहू., पी. के. अली, एस., हलदार, आर. एस., कुमार, पी., पतियाल, आर. एस. एन्ड गोपीकिशना, जी 2012 पट्टेन आफ मोरफोलोजीकल वरीटन कमोइगं फाईप विल्ड पोपुलेसन आफ टोर प्युटिटौरा हेमीलटोन 1982 फोम इन्डिया युजिंग ट्रस नेटर्वक सिस्टम जे. इकोफिसियल हेल्थ. 12 2012 1-20ः1-10

बरात ए शर्मा ए. एन्ड मथुरा, आर., 2012ः परमानेन्ट जेन्टिक्स रिर्सोस मोलिकुलर इकोलोजी रिर्सोस 12 1ः 185-189.

विष्ट, ए., सिंह, यू.पी., एन्ड पान्डे, एन. एन., 2012ः वेरिलियस समटिलस एस ए पोटेन्ट प्रोबीटीक फोर इनेचीग ग्रोथ इन फिंगरलाईनस आफ कामन कार्प इन्डियन जे. फिश 59 3: 103- 108.

बिष्ट एच.सी एस, आर कुंजवाल एस एस, एण्ड पाण्डे एन एन 2012ः ओवजरवेशन ओन दी यूज आॅफ आरटीकल सब्सट्रेक्टस फोर पैरीफेशन बेस कल्चर आॅफ साइजोथोरेक्स रिचर्ड सोनी (ग्रे) इन रेसवे आॅफ माउनटेन्स रीजन आॅफ कुमाऊं, उत्तराखण्ड जे एण्ड बायो सांइस 26 (1): 99.104.

चन्द्रा एस, बराट ए, वर्मा एस एम सिंह, बी के, एण्ड मटूरा आर, 2012ः डी एन ए बारकोडिंग आॅफ इण्डियन कोल्ड वाटर फिशीज आॅफ जीन्स साइजोथोरेक्स ( फैमिलीः साइप्रीनडे) फ्रोम वेसटर्न हिमालय वर्ड जनरल आॅफ फिश एण्ड मैरीन सांइस 4 (4)ः430.435.

चन्द्रा एस, मटूरा, आर, बराट ए, एण्ड सिंह बी के, 2012ः परमानेन्ट जैनेटिक्स रीसोरसिस मोलीकुलर इकोलोजी रीसोर्स, डोईः 10.1111/1755-0998.12016.

दास पी, सर्मा डी, बिष्ट एच सी एस, दास पी, 2012ः न्यूट्रीसीनल क्आलिटी आॅफ एक्जोटिक रैन्वोट्राउट ( ओ माई किस) एण्ड इण्डीजीनियस स्नोट्राउट (एस. सोनी) इन अपलैण्ड हिमालयन इण्डियन जरनल आॅफ एनीमल न्यूट्रीसन 29 (2)ः121.126

गुप्ता एस के, पाल ऐ के, साहू एन पी, शर्मा एन, मनडाल एस सी, चन्द्रप्रकाश, अख्तर एम एस, प्रुस्टी, ऐ के, 2012ः डाईटेरी माइक्रोबाइल लिवन एमलीओरेटस स्ट्रेस एण्ड एगुमेन्टस इम्यूनीटी इन साइप्रीनस कार्पीयो फ्राई (लाइनेसस, 1758) ऐक्सपोज टू सबलेथल टोकसिटी आॅफ फिपरोनिल एक्वाकल्ट रेस डोईः 10.1111/आर.12030

गुप्ता एम, उपाघ्याय, ऐ के पाण्डे, एन एन एण्ड कुमार पी 2012 इवाल्यूसन आॅफ फिश करी फरोम फार्म एण्ड विल्ड कट इण्डियन मेजर कार्पस आॅफ तराई रिजन उत्तराखण्ड फिशरी टैक्नोलोजी 50 (2013)ः60-65

हलदर आर एस, पाण्डे एन एन, बिष्ट एच सी एस, 2012ः आइथो फनल डाईवरसिटी आॅफ रिवर कोसी इन कुमांऊ रिजन, उत्तराखण्ड. जे आर आई एन एल फिश सोसाइअी आॅफ इण्डिया, 44 (2)ः 62-70

लोकेश्वर वाई, बराट ए, सती जे, दर्शन ए, विश्वनाथ डब्लू, एण्ड महन्ता पी सी, 2012ः सिचुरा ओवलिकोफेसिया ए न्यू लोच फ्रोम उत्तराखण्ड, इण्डिया (साइप्रीनीफोरमसः नेमाचैलीडे) जोटक्सा, 3586ः255-263

पाण्डे, एन एन, हलदर आर एस, अली एस, कुमार पी, पतियाल आर एस, एण्ड महन्ता पी सी, 2012ः इन्डयुसड स्पाॅनिंग आॅफ इण्डिजिनियस माइनर कार्प, लैवियो डायोचिलस इन कैपटिविटी अन्डर कोल्ड वाटर कन्डीसन. जे आर. आई एन एल. फिश. सोसायटी आॅफ इण्डिया., 43 (2)ः 44-48

पाण्डे, एन एन, एण्ड मलिक डी एस, 2012ः रिसाईकलिंग आॅफ पिजैरी वेस्ट इन आजोला पिग फिश फार्ममिंग सिस्टम. जे. आॅफ सस्टेन एनवायर आर इ एस., 1(1)ः41-46

अख्तर एम एस, पाल ए के, साहू एन पी, ऐलेक्जेन्डर सी, एण्ड मीना डी के, 2011. डाइटेरी पायरीडोक्सीन एनहासिस थर्मल टोलरेन्स आॅफ लैवियो रोहिता (हैमलसन) फिंगरलिंग रेएरड अन्डर एण्डोसल्फान स्ट्रेस जरनल आॅफ थर्मा बायोलोजी, 36, 84-88

अख्तर एम एस, पाल ए के, साहू एन पी, सीजी ए, एण्ड कुमार एन, 2011. इफैक्ट आॅफ डाइटेरी पायरीडोक्सीन आॅन हैम्टो-इम्यूनीलोजीकल रेसपोन्स आॅफ लैवियो रोहिता फिंगरलिंग रेएरड एट हायर वाटर टैम्परेचर. जरनल आॅफ एनीमल फीसयोलोजी एण्ड एनीमल न्यूट्रीसन (इन प्रेसः डी ओ आईः 10.1111/जे.1439-0396.2011.01181.एक्स)

बराट ए, गोयल सी, त्यागी ए, एण्ड महन्ता पी सी, 2011. साइजोथोरैक्स रिचर्ड सोनी हाईपोथैटीकल प्रोटीन पैरल एम आर एन ए. एसीसन न0. एच एम641836.

बराट ए, शर्मा एस मटूरा आर एण्ड महन्ता पी सी. 2010.डैवलोपमैन्ट आॅफ एट इ एस टी डैरिव्ड माक्रोसैटेलाइट माकर्स इन इण्डियन स्नोट्राउट (साइजोथोरेक्स रिचर्ड सोनी) जे. इण्डियन फिश सोसायटी इण्डिया 42(2)ः21-24.

भानूप्रकाश वी, वैंकटेशन जी, बालमुरगन वी, होशामनी एम, योगीश्रद्धया आर, चैहान आर एस, पाण्डे ए, मण्डाल बी, एण्ड सिंह आर के. 2010. पोक्स आउट ब्रेक इन शीप एण्ड गोटस एट मकदूम (उत्तरप्रदेश), इण्डियाः एवीडेन्स आॅफ शीपपोक्स वायरस इनफैक्सन इन गोटस. ट्रासबाउनड इमर्ज डिस 57 (5)ः375-82.

चन्द्रा जी, सक्सैना ए, एण्ड बराट ए. 2010 जैनेटिक्स डाइवरसिटी आॅफ टू रीवराइन पापुलेसन आॅफ यूट्रोपैथिस वाचा (हिमालयन, 18220 यूसिंग आर ए पी डी मार्कस एण्ड इम्पलीकेसन फोर इटस कन्जरवेसन. जरनल आॅफ सैल एण्ड मोलीक्युलर बायोलोजी, 8 (2)ः77-85

दास पी, मीना डी के, सिंह एस के, अख्तर एम एस, गुप्ता एस के, अलेक्जेन्डर सी, एण्ड मण्डाल एस सी, 2010. मोलीक्यूलर मारकर्स (प्रोटीन एण्ड डी एन ए ओरीजन) एप्लीकेसन इन फिशीरीज एण्ड एक्वाकल्चर, बर्ड एक्वाकल्चर, 41 (4)ः11.14.

गुप्त एस के, दास पी, सिंह एस के, अख्तर एम एस, मीना डी के, एण्ड मण्डाल एस सी,. 2011 माइक्रोवायल लिवन एन आइडियल प्रीवायोटिक एण्ड इमयूनोन्यूट्रेन्ट्रेन्ट इन एक्वाकल्चर. बर्ड एक्वाकल्चर, 42(1)ः61-66.

लस्कर बी ए, सर्मा डी, एण्ड दास डी एन. 2010. ए फिशा कल्चर सकसेस स्टोरी. बर्ड एक्वाकल्चर, 41(4).पी पी.31.

मल्लिक एस के, नीतू एस, पाण्डे एन एन, हलदार आर एस, एण्ड पाण्डे ए. 2010 ओक्यूरेन्स आॅफ फिश लोसे (आरग्यूलस एस पी पी) ओन इण्डियन स्नोट्राउट (साइजोथोरेक्स रिचर्ड सोनी) एण्ड गोल्डन महाशीर (टोरप्यूटीटोरा) इन सबट्रोपिकल हिमालयन लेक आॅफ भीमताल, उत्तराखण्ड इण्डिया. इण्डियना जरलन आॅफ एनीमल सांइस, 80(11)ः1152-56.

साह एस, बराट ए, पाण्डे वी, सती जे, एण्ड गोयल सी. 2011पाॅपुलेसन स्ट्रक्चर आॅफ हिल ट्राउट (बैरिलियस बैन्डेलिसस) इनफैरेड फ्रोम वैरिऐसन इन माइटोकोनड्रियल डी एन ए स्क्विेन्स. एडवान्सिस इन बायोलोजिकल रिसर्च, 5(2)ः93-98.

सनवाल एस, सर्मा डी, एण्ड सिंह एनो, 2010 इफेक्ट आॅफ स्टेज एण्ड सेसनल डिफरैन्स ओन लैन्थ वेट रिलेसनशिप एण्ड कन्डीसन फैक्टर आॅफ चाॅकलेट महासीर जे. इण्डिया. फिश. एस ओ सी, इण्डिया, 42(2) 52-56.

सर्मा डी, एण्ड झा जी एन, 2010. इफैक्ट आॅफ सिपरुलीना फोरटीफाइड डाइट ओन ग्रोथ आॅफ चाॅकलेट महासीर (नीओलीसोचिल्स हैक्सागोनोलिप्स) इण्डियन जरनल आॅफ एनीमल न्यूट्रीसन 27(4)ः437.442.

सर्मा डी, बरूआ डी, एण्ड महन्ता पी सी, 2010 परफोमैन्स आॅफ थ्री पोन्गड चाइनीज कार्प फार्मिंग इन मिड हिमालयास आॅफ बेस्ट कमेन्ग डिसट्रिक अरूणचल प्रदेश. जे इण्डिया फिश सोसायटी इण्डिया 42(2)ः48-51

सिंह एन ओ, वाही एस डी एण्ड पाउल ए के, 2010 परफोरमैन्स इवाल्यूसन आॅफ बूटस्ट्रेप स्ट्रेटिजस ओन दी इस्टीमेट आॅफ स्टेन्डर्ड एरर आॅफ हैरटीविल्टी वाई हाप सिव मैथड. इण्डियन जरनल आॅफ एनीमल सांइस, 80(1)ः81-84

सिंह एन ओ, एण्ड पाउल ए के, 2010 फिटिंग आॅफ एलोमैट्रिक मोडल विध एक्पैक्टेट वैल्यू पैरामीटर्स फोर डिफरैन्ट स्पेसिस आॅफ स्नो ट्राउट फ्रोम झेलम रिवर कश्मीर, इण्डियन जरनल आॅफ एनीमल सांइस, 80(1)ः85-88.

सिवारमन जी के, बराट ए, अली एस, पाण्डे एन एन, जोशी के डी एण्ड महन्ता पी सी, 2010. एन एनालाइसिस आॅफ जैनेटिक डाइवरसिटी एमोन्ग इण्डियन कोल्डवाटर फिशिस यूजिंग आर ए पी डी मार्कर. दी आई यू पी जरनल आॅफ जैनेटिक्स एण्ड एवोल्यूसन, प्प्प् (2)ः31-40

सिवारमन जी के, बराट ए, अली एस, पाण्डे एन एन, जोशी के डी एण्ड महन्ता पी सी, 2010. फाइलोजैनेटिक्स एनालाइसिस आॅफ कोल्डवाटर फिश स्पेसिज (साइप्रीन्डस) आॅफ इण्डिया यूजिंग टारगेटिड एम टी डी एन ए एण्ड आर ए पी डी पी सी आर मारकर्स दी आई यू पी जरनल आॅफ जैनेटिक्स एण्ड एवोल्यूसन, प्प्प् (2)ः42-49.

कुमार पी, सक्सैना के के, सिंह एन ओ, नायक ए के, त्यागी बी सी, अली एस पाण्डे एन एन एण्ड महन्ता पी सी, 2011 एप्लीकेसन आॅफ मल्टीवैरीएट स्टेटिकल टैक्नीक्स फोर वाटर क्वालिटी कैरेक्टराइजेसन आॅफ सारदा रिर्जवायर, इण्डिया इण्डियन जरनल आॅफ फिशरीज. 58(4)ः21-26.

सिवारमन जी के, बराट ए, अली एस, एण्ड महन्ता पी सी, 2011. प्रेडीकेशन आॅफ फिश ग्रोथ रेट एण्ड फूड एवलैविलटी इन दी हिमालयन वाटर वडीज वाई एस्टीमेशन आॅफ आर एन ए/डी एन ए रेटस दी आई यू पी जरनल आॅफ जैनेटिक्स एण्ड एवोल्यूसन, 4(3)ः15-19

गोयल सी, बराट ए, पाण्डे वी, अली एस, एण्ड कुमार आर, 2011 लैन्थ वेट रिलेसनशिप आॅफ स्नोट्राउट (साइजोथोरेक्स रिचर्ड सोनी) बेसड ओन लाइनर एण्ड नोना लाइनर मोडल्स फ्रोम हिल स्ट्रीम आॅफ उत्तराखण्ड, इण्डिया. बर्ड जरनल आॅफ फिश एण्ड मैरीन सांइस. 3(6)ः485-488

दर्शन ए, विश्वनाथ डब्लू, महन्ता पी सी, एण्ड बराट ए, 2011 माईस्टस नागसेप, ए न्यू कैटफिश स्पेशिस (टैलियोस्टाइलः बैगरीडे) फ्रोम दी हैडवाटर आॅफ चाइन्डविन ड्रेनेज इन मनीपुर इण्डिया जरनल आॅंफ थ्रेटेन्ड टैक्सा. 3 (11)ः2177-2188.

सिह, ए.के, एन. एन. पाण्डे एण्ड एस . अली , (2017). करंट स्टेटस एंड स्ट्रेटजीस ऑफ रेन्बो ट्राउट (ओंकोरिकसमाइकिस ) फार्मिगं इन इण्डिया . इण्टरनेशनलजनरलऑफएक्वाकल्चर :7:23-30.

साही नीतू , अतुल कुमार सिंह , मोनालिसा साहू, सुमन्ता के. मलिक, डिम्पल ठकुरिया (2017) . मोलिक्यूलर क्लोनिंग , करेक्टराइजेशन एंड एक्सप्रेशन प्रोफाइल ऑफ किसेपेपटीन 1 एंड किसेपेपटीन 1 रिकेपक्टर एट बे्रन-पिट्यूटरी-गोनाड ( बी पी जी ) एक्सिस ऑप गोल्डन महाशीर , टोरप्यूटीटोरा ( हेम्लिटन, 1822) गोनाडल डेवलपमेंट . कमपेरेटिवबायोकेमेस्ट्रीएंडफिजियोलॉजीपार्टबी205 , 13-29.

 • रविन्द्रा , सुरेश चंद्रा, एस.के मलिक एंड आर. एस. पतियाल (2017) . इवोल्यूशन ऑफ प्यूरूफाशिया लिफ एक्स्ट्रा एस ए डिसइनफिसेन्ट फार रेन्बो ट्राउट ( ओंकोरिकसमाइकिस) फर्टिलाइज्ड ऐग, माइक्रोबायोलोजी अपलाइड सांइस (2017)6(1): 697-706

 • पाण्डे .एन. एन , मोनिका गुप्ता , राघेवेन्द्र सिंह , एस अली , आर .एस हलदर , प्रेम कुमार एंड ए. के . सिंह  (2017). ब्रिडिंग पर्फोमेंन्स आफ इण्डिजिनियस कार्प , लाबियो डेरो इन केपेटिविटी अन्डर कोल्ड वाटर कंडीशन आफ उत्तराखण्ड , इण्डिया . जनरल आफ एनवायरमेंटल बायोलोजी , वाल्यम 38.

  दास , पी. एस . एवन्जे , आर. एस. टंडेल , संदीप , के . पी. , एंड ए. पानीग्राही . (2017) . बायोकन्ट्रोल आफ लूमिनस वाइब्रीओसिस इन सिं्रप एक्वाकल्चर: अ रिव्यू  आफ करन्ट एप्रोचेस एंड फ्यूचर प्रोसपेक्टस . रिव्यू इन मत्स्य विज्ञान . 25:3;245-255 .

  भगवती के , एन. के. चन्दा , डी. शर्मा , पी. बी. सावंत , सीमांकू बोराह. (2016) ‘‘ इफेक्ट आफ डाइट्री जिन्क ऑन द ग्रोथ एंड मेटाबोलिक ऐन्जाइम एक्टीविटीस ऑफ गोल्डन महाशीर (टोरप्यूटीटारा) फ्राइ ‘‘ जनरल आफ अपलाइड एंड नेचूरल सांइस, 8 (3):1662-1698.

  चलाल रमेश एस. , बिष्ट .एच .सी. एस. , पे्रम कुमार एण्ड इंगोल एन. ए.(2016) . प्रोडेक्टीविटी एनालाइसस ऑफ बेगुल रिसरवाइवर थ्रो रिमोट सेंसेसिंग टेकनिक , जनरल आफ एनवायरमेंट एंड बायोसाइन्स . 30(1) 133-136.

  चलाल रमेश एस., बिष्ट .एच .सी. एस. , पे्रम कुमार एण्ड इंगोल एन. ए.(2016) . रिमोट सेंसेसिंग स्टडी ऑफ जियोमोरफोलोजिकल डिग्रेडेशन ऑफ बेगुल रिसरवाइवर ऑफ तराइ रिजन ऑफ उत्तराखण्ड , पब्ििलस्ड इन  इकोस्केन10 (3 , 4):475-480.

  इगोंल एन. ए. , राम . आर. एन . नेन. ए. एस. एण्ड कुमार पी .(2016). टेम्पोरल जियोमोरफोलोजिकल चेंजेस इन नानक सागर रिसरवाइवर (इंडिया) यूजिंग सेटेलाइट डाटा., करेन्ट वल्र्ड एनवायरमेंट. वॉल. 11(2), 458-465.

  इगोंल एन. ए. , राम . आर. एन . नेन. ए. एस. एण्ड कुमार पी .(2016).स्टडी ऑफ हारिजोनटल ऑफ वाटर क्वालिटी करेक्टरस्टिक एंड प्रोडक्टीविटी स्टेटस ऑफ नानक सागर रिसरवाइवर ऑफ उत्तराखण्ड (इंडिया). जनरल ऑफ इकोलोजी , 43 (2): 418-425.

  जोशी ममता ,  इंगोल नन्दकिशोर , ए. बिष्ट , एच, सी, एस एण्ड पाण्डे एन. एन (2016) . जनरल एंड रिलेटिव ग्रोथ स्टडीज इन फोरमूलेटेड फीड ऑफ फे्रश वाटर प्रान एम. एसमेनसिस पेनीन्सूलारिस (टिवारी) फ्रोम कुुमाउ हिमालय , उत्तराखण्ड , करेन्ट वल्र्ड एनवायरमेंट. 11(3), 916-925.

  कुमार ए ., आर सिंह एंड एन. एन. पाण्डें (.2016) . इसोलेशन ऑफ पेथोजेनिक फूंगी फार्म द मेजर कल्टीवेटेड कोल्ट वाटर फिश स्पेसिज एंड देअर एनवायरमेंट इन कुमाऊ रिजन ऑफ उत्तराखण्ड. इण्डिया जे. एनिम. रेज. पीपी 1-3.

  मोहंते बिमल पी. , शताब्दी गागूंली , अरविन्द महांते , टी, वी. शंकर , आर, आन्नदन, काजल चक्रवर्ती, बी,एन पॉल, डी. शर्मा , जे. श्यामा दयाल , वेकेंटेश्वर गुडीपटी , सुशिला मेथ्यू , के. के. आशा, तनद्रीमा मित्रा , डी. करूणाकरन 1 , सोमन चन्दा, नीतू शाही, पुष्पिता दास , पार्थ दास , एम डी. अक्ख्तर .(2016). डी एच ए , इ पी ए कन्टेन्ड एंड फैटी  एसिड प्रोफाइल ऑफ 39 फूड फिशिज इंडिया . बायोमेडरिसर्चइंटरनेशनल वॉल. 2016 , आर्टिकल आइ डी 4027437, 14 पेजेज. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4027437.

  मोहंते बिमल पी. , शताब्दी गागूंली , अरविन्द महांते , टी, वी. शंकर , आर. आन्नदन, काजल चक्रवर्ती, बी,एन पॉल, डी. शर्मा , जे. श्यामा दयाल , वेकेंटेश्वर गुडीपटी , सुशिला मेथ्यू , के. के. आशा, तनद्रीमा मित्रा , डी. करूणाकरन 1 , सोमन चन्दा, नीतू शाही, पुष्पिता दास , पार्थ दास , एम डी. अक्ख्तर , पी. विजयगोपाल , एन. श्रीधर . (2016) . माइक्रोन्यूट्रीएंट कंपोजिशन ऑफ 35 फूड फिशिज  इंडिया एंड देअर सिग्नीफिसेंस इन ह्यूमन न्यूट्रीशंस . बायो ट्रेस इलम रेस. DOI 10.1007/S12011-016-0714-3.

  नाथ रूपक , दीपज्योति बरूआ, पार्थ दास एंड देबाजित शर्मा. (2016) . परसेंट स्टेटस , थे्रट्स एंड कन्सरवेशन  मेजर्स ऑफ महाशीर रिसोर्स इन द सेंट्रल रिवर ऑफ मेघालय , एस के यू ए एस टी, जनरल ऑफ रिसर्च . 18(1): 32-40.

  पवार, एन. बाबू , पी. जी. सबनीस, एस. रासल , के. मूर्ति , आर. जैदी , एस. जी. एस एंड शिवासुबु , एस (2016). डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लोरसेंट ट्रांसजेनिक जेबरा फिश बायोसेंसर फॉर सेंसिंग एक्वाटिक हेवी मेटल पॉल्यूशन . ट्रांसजेनिक रिसर्च , ( डी ओ आर्इ 10.1007/एस//248-0169959-z.)

  शर्मा डी. , दास. आर, एम. एस. अक्तर , सीजी .ए , शर्मा , एन. के. एंड सिंह , ए .के . (2016): मोर्फोहिस्टोलॉजिकल एंड अल्ट्रा आर्किटेक्चरल चेंजेज अर्लि डेवलपमेंट ऑफ इंडेंग्रीड गोल्डन महाशीर टोरप्यूटीटोरा.जनरलऑफफिशबायेलॉजी डी ओ आर्इ : 10.1111/जे एफ बी.13109.

   शर्मा डी. , दास. आर, एम. एस. अक्तर , सीजी .ए , शर्मा , एन. के. एंड सिंह , ए .के . (2016): मोर्फोहिस्टोलॉजिकल एंड अल्ट्रा आर्किटेक्रल चेंजेज अर्लि डेवलपमेंट ऑफ इंडेंग्रीड गोल्डन महाशीर टोरप्यूटीटोरा.जनरलऑफफिशबायेलॉजी, 89(4):2038-2054.

  शाही नीतू , देबाजीत शर्मा , ज्योति पांडे , पार्थ दास, डी. शर्मा एंड सुमन्त मलिक .(2016) इम्पेक्ट ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज ऑन हेमेटोलॉजिकल , हिस्टोपेथोलोजिकल एंड जीनोटोक्सिक इफेक्ट इन गोल्डन महाशीर (टोर प्यूटीटोरा). जनरल ऑफ एनवायरमेंट बायो. 37. पी पी.

  शाही नीतू , देबाजीत शर्मा , ज्योति पांडे , पार्थ दास, डी. शर्मा एंड सुमन्त मलिक .(2016).  इम्पेक्ट ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज ऑन हेमेटोलॉजिकल , हिस्टोपेथोलोजिकल एंड जेनोटोक्सिक इफेक्ट इन गोल्डन महाशीर (टोर प्यूटीटोरा). जनरल ऑफ एनवायरमेंट बायो. 37.

  शर्मा प्रकाश , अक्ख्तर .एम. एस,  पार्थ दास, शर्मा देबाजीत (2016). हिस्टोमोर्फोलोजिकल चेंजेज इन डाइजेस्टीव ट्रेक्ट ऑफ गोल्डन महाशीर (टोर प्यूटीटोरा). डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज. फिश फिशियोलॉजी बायोकेमेस्ट्री ;DOI 10.1007/s10695-016-0249-8

  शर्मा प्रकाश , तांग सोंग , मेयर जी. डी., पी रेनाल्डो (2016). इफेक्ट ऑफ थाइरोइड एन्डोस्रिन मेनीपूलेशन ऑन सेक्स-रिलेटेड जीन एक्सप्रेंशन एंड पॉप्यूलेशन सेक्स रेटियो इन जेब्राफिश . जनरल एंड कम्परेटिव एन्डोक्रिनोलॉजी; 235,38-47.

  शर्मा प्रकाश , गाराबोस्की टिमोथी बी , पेटिनो रेनाल्डो (2016) थायरॉइड एन्डोस्रिन डिस्क्रप्शन एंड एक्स्टरनल बॉडी मोरफोलॉजी ऑफ जेब्राफिश . जनरल एंड कम्पेरेटिव एन्डोस्रिनोलॉजी; 226,42-49.

  शर्मा , एन. के. अक्ख्तर एम. एस., एन. एन. पांडे , सिंह आर. , सिंह ए. के. (2016). सेक्स स्पेसफिक सिजनल वेरिएशन इन हेमेटोलॉजिकल एंड सीरम बायोकेमिकल इण्डिसेज ऑफ बेरीलिसस बेन्डेलिसस सेंट्रल हिमालय , इण्डिया  . प्रोसिडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ सांइसेज , इंडिया - सेक्सन बी बायोलॉजिकल सांइस , DOI 10.1007/s40011-015-0692-9.

  शर्मा , एन. के., सिंह , आर. ., गुप्ता एम., पांडे एन. एन. , तिवारी वी. के , एंड एम.एस. अक्ख्तर (2016).  लेंथ - वेट रिलेशनशिप ऑफ फोर फ्रेशवाटर साइप्रिनिड स्पिसिज अ ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रीवर बेसिन इन नोर्थ इण्डिया . जनरल ऑफ अप्लाइड इथ्यिोलोजी. DOI 10.1111./jai-12998.

  शर्मा पी. , एम.एस. अक्ख्तर , दास पी. डी. शर्मा. (2016) ). हिस्टोमोर्फोलोजिकल चेंजेज इन डाइजेस्टीव ट्रेक्ट ऑफ गोल्डन महाशीर (टोर प्यूटीटोरा). डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज. फिश फिशियोलॉजी बायोकेमेस्ट्री; 42(6):1681-1698.

  बराट ए., पी. के. साहू , कुमार आर. , गोयल सी. एंड सिंह ए. के., (2016). ट्रांसस्क्रिपशनल रेसपोन्स टू हिट स्टोक इन रीवर ऑफ स्नो ट्राउट (शाइजोथोरेक्स रिचार्डसोनी) अ वलरेनेबल हिमालया सिप्रनिड फिश  फंक्शनल एंड इन्टेग्रेटिव जिनोमिक्स , DOI:10.1007/s10142-016-0477-0

  कमलम , बी. एस मेडेल , एफ. एंड पनसेरट एस., (2016). यूटीलेशन ऑफ डाइट्री कार्बोहाइड्रेटस इन फार्म फिश: न्यू इनसाइड ऑन इन्फ्लूऐंसिंग फेक्टर , बायोलोजिकल लिमिटेशन एंड फ्युचर स्ट्रेटिशज . एक्वाकल्चर , http://dx.doi.org/10.1016/j. एक्वाकल्चर ,2016.02.007.

  आर. एस. पतियाल , पी. के. शाहू , मीर, जे. सक्सेना , एन. एंड सिंह ए. के. (2016). आप्टीमाइसिंग ब्रीडीं्रग , इम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट एंड रिअरिंग ऑफ कोर्इ कार्प , साइप्रिनस कारपियो , अन्डर कोल्ड वाटर  कन्डीशन एट भीमताल , उत्तराखंड फोर कोर्मेशियल स्केल सीड प्रोडक्शन . जनरल ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोसांइस. 30(2).

  शाहू पी. के., सिंह एल., शर्मा , एल , कुमार , आर . सिंह , वी. के. , अली एस. , सिंह ए. के. एंड ए. बराट.(2016). द कम्पलिट मिटोजिनोम ऑफ ब्राउन ट्राउट ( सालमो ट्रूटा फेरिओ) एंड फिलोजेनी, माइटोकोन्ड्रियल डीएनए DOI:10.3109/19401736.2015.1101565

  साही.एन , शर्मा डी. , जे. पांडे . , पी . दास , डी शर्मा , एस. के. मलिक , (2016).  इम्पेक्ट ऑफ एसिड माइन ड्रेनेज ऑन हेमेटोलॉजिकल , हिस्टोपेथोलोजिकल एंड जेनोटोक्सिक इफेक्ट इन गोल्डन महाशीर (टोर प्यूटीटोरा). जनरल ऑफ एन.बायो. 37.

  शर्मा एन. के., एम. एस. अक्ख्तर , एन. एन. पांडे , सिंह आर., सिंह ए. के., (2016) सेक्स स्पेसफिक सिजनल वेरिएशन इन हेमेटोलॉजिकल एंड सीरम बायोकेमिकल इण्डिसेज ऑफ बेरीलिसस बेन्डेलिसस सेंट्रल हिमालय , इण्डिया  . प्रोसिडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ सांइसेज , इंडिया - सेक्सन बी बायोलॉजिकल सांइस , DOI 10.1007/s40011-015-0692-9.

  शर्मा , एन. के., सिंह , आर. ., गुप्ता एम., पांडे एन. एन. , तिवारी वी. के , एंड एम.एस. अक्ख्तर (2016).  लेंथ - वेट रिलेशनशिप ऑफ फोर फ्रेशवाटर साइप्रिनिड स्पिसिज अ ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रीवर बेसिन इन नोर्थ इण्डिया . जनरल ऑफ अप्लाइड इथ्यिोलोजी. DOI 10.1111./jai-12998.

  शर्मा प्रकाश , गाराबोस्की टिमोथी बी , पेटिनो रेनाल्डो (2016) थायरॉइड एन्डोस्रिन डिस्क्रप्शन एंड एक्स्टरनल बॉडी मोरफोलॉजी ऑफ जेब्राफिश . जनरल एंड कम्पेरेटिव एन्डोस्रिनोलॉजी; 226,42-4

  सिंह पी. जे. , कुमार ए., आर,एस . पतियाल , ए. बिष्ट , ए. के चंद्रा , एस. एंड अबिदी  आर. (2016). ट्रेडिशनल कम्यूनिटी फिशिंग फेस्टिवल (मौंड मेला) ऑफ गड़वाल हिमालया , उत्तराखंड यूजिंग जेनथोक्सीलम आरमेटस (टीमूर) . वल्र्ड जनरल ऑफ फिश एंड मरीन साइंस 8(9):123-128.

  बराट, ए0., साहू, पी0 के0., कुमार आर0., मीर, जे0, एल0., अली, एस0., पतियाल, आर0, एस0. एन्ड सिंह, ए0 के0., 2015. मालिक्यूलर करेक्टलईजेसन आॅफ रेनवों ट्राउट स्टाॅक आनकोरयनचस मानकिंस वालबुम 1792 स्टाक इन इण्डि़या. जनरल आॅफ जेनटिक्स 94ःइ 13-इ18. आॅनलाईनः हेल्प//डब्लूडब्लूडब्लू.आईंएस.एसी.इन/जगनीट/आन लाईन रिर्सासेस/94/इ13.पीडीएफ

  सूचना पट्ट
  6-8 March 2019
  ICAR-DCFR organized three days training programme for skilled supporting staff
   
  Students Visit
  Students of Govt. Inter College, Pulhindola, Lohaghat, Distt. Champawat visited ICAR-DCFR, Field Centre, Champawat for One Day Exposure cum Demonstration
   
  Skill Development Training
  Skill Development Training for 20 fish farmers from 12.12.2018 to 17.01.2019 on Aquaculture Worker Job Role Organized by ICAR-DCFR, Bhimtal
   
  Swachhta Pakhwada
  Swachhta Pakhwada organized by ICAR - DCFR, Bhimtal
   
  Vigilance Awareness Week
  Vigilance Awareness Week Celebrated at ICAR-DCFR, Bhimtal
   
  Training and Interface
  ICAR-DCFR, Bhimtal organised training and interface meeting at Jammu
   
  Training of Trainers
  NFDB Sponsored 5-day Training of Trainers (TOT) program on Breeding and Seed Production of Important Coldwater Ornamental Fishes during 23rd to 27th October 2018 at ICAR-DCFR, Bhimtal
   
  Nominations Invited
  Nominations invited for Training organized by ICAR-DCFR during 23-27th October, 2018
   
  Awareness Programme
  ICAR- DCFR, Bhimtal organized NFDB sponsored awareness Programme on “Fish Health Management in cold water fishes” on 19th Sep, 2018
   
  Swachhta Hi Sewa
  Swachhta Hi Sewa intiated at ICAR-DCFR, Bhimtal and its Field Centre, Champawat from 15.9.2018 to 2.10.2018
   
  Nominations Invited
  Nominations invited for Training organized by ICAR-DCFR during 25-29th September, 2018
   
  Nomination for ToT program
  Nominations invited for ICAR-DCFR Training (ToT) programme during 27-31 August, 2018
   
  Fish farmers Day
  ICAR-DCFR, Bhimtal celebrated the fish farmers Day on 10.07.2018
   
  Rainbow Trout Farming
  ICAR-DCFR Demonstrated Rainbow Trout Farming at Munsyari, Uttarakhand
   
  Skill Development Programme
  ICAR-DCFR, Bhimtal organized a skill development programme on Start up fish farming, seed production and hatchery management for hill farmers of Ziro valley, Arunachal Pradesh
   
  Visit of Smt. Rekha Ayra
  Visit of Smt. Rekha Ayra, Honble Minister of Women Welfare & Child Development, Animal Husbandry, Sheep & Goat Husbandry, Fodder & Meadows Development and Fisheries, Govt. of Uttarakhand at Field Centre, ICAR-DCFR, Champawat on 3.5.2018
   
  Visit of Honble Minister
  Visit of Honble Minister of state for Agriculture & Farmers Welfare (Government of India) at ICAR-DCFR, Bhimtal on 13.5.2018.
   
  ICAR-DCFR, Bhimtal developed mahseer hatchery and brood bank at Mokokcheng, Nagaland
  ICAR-DCFR, Bhimtal developed mahseer hatchery and brood bank at Mokokcheng, Nagaland.
   
  Awareness Workshop
  Awareness Workshop on Protecting Intellectual Property Rights on 20 March, 2018
   
  Orientation Programme
  ICAR-DCFR, Bhimtal Organised Start-up orientation programme on Ornamental Fish Aqua-gardening for Tribal Students.
   
  Interactive Meet
  ICAR-DCFR, Bhimtal and Gaumco Society organized Farmers-Officers-Scientists Interactive Meet at Ziro for Enhancing Fish Farmers Income
   
  Awareness-cum-training programme
  Awareness-cum-training programme on Avenues in Fisheries to Combat Climate Change in High Altitude on 12th March 2018
   
  Kisan Mela
  ICAR-DCFR, Bhimtal organized Kisan Mela at Experimental Fish Farm & Field Centre, Champawat (Uttarakhand) on February 24, 2018
   
  International Workshop
  International Workshop on Charting the Innovative and Strategic Paths for Rehabilitation, Propagation and Conservation of Mahseer
   
  Press Report
  Himani Aquarium at ICAR-DCFR, Bhimtal is now open for public
   
  Visit of Shri R.P. Singh
  Visit of Shri R.P. Singh, Hon’ble Member, Governing Body, ICAR Society, New Delhi
   
  Sangoshthi
  One-Day Sangoshthi on "Promotion of Mahseer Eco-tourism in Kumaon Region"
   
  WORLD SOIL DAY
  ICAR-DIRECTORATE OF COLDWATER FISHERIES RESEARCH, BHIMTAL Organized WORLD SOIL DAY on 5th December, 2017
   
  AGRICULTURAL EDUCATION DAY
  ICAR-DIRECTORATE OF COLDWATER FISHERIES RESEARCH, Bhimtal Organized AGRICULTURAL EDUCATION DAY on 3rd December, 2017
   
  National Workshop
  Recommendations of National Workshop on Mahseer in Recreational Fisheries and Eco-tourism in NE India
   
  National Seminar
  Recommendations of "Strategies, Innovations and Sustainable Management for Enhancing Coldwater Fisheries and Aquaculture"
   
  Vigilance Awareness Week
  Vigilance Awareness Week at ICAR-DCFR.
   
  National Seminar
  ICAR-DCFR, Bhimtal Organised National Seminar during 22-24 September, 2017
   
  Awareness Cum Training Programme
  ICAR-DCFR organized Awareness Cum Training Programme on Fish Health Management and ornamental fishes on 20.8.2017 under New India Mission: Sankalp se Siddhi
   
  Abstract Submission
  Last date of submission of abstract extended till 20th August 2017
   
  Awareness Cum Training Programme
  ICAR-DCFR organized Awareness Cum Training Programme on Fish Health Management in Coldwater Aquaculture on 29.7.2017
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR along with SAMETI-Jammu organized three days training programme on Fish Breeding Techniques on 24.7.2017
   
  Invitation for the National Seminar
  Invitation for the National Seminar during 22-24 September, 2017 at DCFR, Bhimtal. Looking forward to welcoming you.
   
  Fish Farmers Day
  ICAR-DCFR celebrated Fish Farmers Day Hindi
   
  Dr J K Jena visit
  Dr J K Jena, DDG (Fy Sci. & AS) visited ICAR DCFR Bhimtal on June 24th, 2017
   
  International Yoga Day
  International Yoga Day Celebration at DCFR Bhimtal & Champawat
   
  World Environment Day
  Mahseer Seed Ranching in Teesta River of Sikkim on World Environment Day (5th June, 2017)
   
  World Environment Day
  World Environment Day celebration at ICAR-DCFR, Bhimtal
   
  Namami Gange Programme
  Ranching of Mahseer Fingerlings in Ganga River at Laksmanjhula, Rishikesh under Namami Gange Programme
   
  Swachh Bharat Pakhwada
  Swachh Bharat Pakhwada at ICAR-DCFR, Bhimtal from 16 to 31.5.2017
   
  Rishi Unnati Mela 2017
  Salient Attractions of Krishi Unnati Mela 2017
   
  Minister Visit
  Shri S.S. Ahluwalia, Hon’ble Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare visited ICAR-DCFR, Bhimtal on 2.3.2017
   
  National Productivity Week
  National Productivity week celebration on 12-18 February, 2017
   
  Swachh Bharat Abhiyan
  Swachh Bharat Abhiyan, Progress Report for the month of January, 2017
   
  Agriculture Education Day
  ICAR-DCFR Bhimtal and DCFR, Field Centre, Champawat organized Agriculture Education Day on 3rd December, 2016
   
  World Soil Day
  ICAR-DCFR Field Centre, Champawat organized World Soil Day at vill-Katharh on 05.12.2016
   
  Rehabilitation programme
  Rehabilitation programme at Pancheshwar by ranching fish seed of mahseer and snow trout
   
  सतर्कता जागरूकता सप्ताह Report
  ICAR-DCFR, observing Vigilance week during 31 October to 5 November
   
  2nd October, 2016
  Swachh Bharat Pakhwada at Field Centre Champawat
   
  Obituary
  Obituary
   
  Swachh Bharat Mission
  ICAR-DCFR Observes Swachhta Pakhwara under Swachh Bharat Mission- 16-31 October, 2016
   
  Awareness-cum-training programme
  ICAR-DCFR organized awareness-cum-training programme on trout farming in highlands on 2nd October, 2016
   
  Swachhta Pakhwara Report
  ICAR-DCFR Observes Swachhta Pakhwara under Swachh Bharat Mission- 2-16 Oct, 2016
   
  National Interactive Meet
  ICAR-DCFR, Bhimtal Convened National Interactive Meet at Jasingfaa Eco-tourism Centre, Nagaon, Assam
   
  29th Foundation Day
  ICAR-DCFR, Bhimtal Celebrated 29th Foundation Day
   
  Interactive Meet
  Interactive Meet on Mahseer in Recreational Fisheries & Eco-tourism in Northeast India
   
  Awards
  DCFR Nominated Farmer received the IARI-Innovative Farmers Award 2016
   
  Training Programme
  NFDB Sponsored Training Organized at Farm School, Toli, Champawat
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR , Bhimtal organized Training Cum Demonstration Programme at Ziro Valley of Arunachal Pradesh
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR and ICAR- CIFT organized Training on Fish processing and Value addition for tribal woman
   
  Awareness Programme
  ICAR-DCFR Field Centre, Champawat organized one day Awareness Programme on fish health management under National Surveillance programme for Aquatic Animal Diseases
   
  Dissemination Programme
  ICAR-DCFR Field Centre, Champawat Organized Demonstration Program on Breeding and Seed Production of Rainbow trout
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR organized NFDB sponsored training & input distribution programme under NEH activity covering soil & water testing for aquaculture
   
  National Workshop
  National Workshop on Coldwater Endemic Fishes of North Eastern Himalaya: Avenues & Challenges on 5-6 November, 2015
   
  Rainbow Trout Farming
  National Consultation on “Rainbow Trout Farming: Prospects and Challenges for Strategic Development”, 20-21 September, 2015
   
  Labeo Pungusia Report
  Captive breeding of Labeo Pungusia, an endemic hill stream fish of North East India in PPP mode
   
  Fish Farmers day
  Fish Farmers day celebration at ICAR-DCFR Field Centre, Champawat
   
  Workshop
  ICAR-DCFR organized a workshop of Task Force on Himalayan Agriculture under the National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystems on June 4-5, 2015
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR arranged Training on Fish processing and Value addition for tribal woman
   
  Intellectual Property Rights Day
  Intellectual Property Rights Day celebration on 28 April, 2015
   
  Training Programme
  Training Programme for Fish farmers on Fish Disease Management & Control during 30 March, 2015
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR Bhimtal organized NFDB sponsored Training Programme for farmers on Common Fish diseases in mid-hill fish tanks and their control during 18-22 March, 2015
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR Bhimtal organized NFDB sponsored Training Programme on Prevention & Control of Diseases in Rainbow Trout during 10-14 March, 2015
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR organized a Training Programme for State fishery officials at Kalimpong GTA, West Bengal and Itanagar, Arunachal Pradesh
   
  Training Programme
  ICAR-DCFR organized a Training Programme for farmers on "Coldwater Fish Farm Management in Mid Hills" held during 27th-31st January, 2015at Field Centre Champawat
   
  Training Programme
  A Training Programme on CULTURE AND BREEDING OF IMPORTANT COLDWATER FISH SPECIES
   
  Training Programme
  A Training Programme on MANAGEMENT PRACTICES OF JHORA FISHERIES
   
  Swachh Bharat Mission
  Swachh Bharat Mission
   
  National Workshop
  ICAR-DCFR organized National Workshop on Mahseer in India: Resources, Captive Breeding, Propagation, Policies & Issues at Guwahati
   
  National Workshop
  National Workshop on Mahseer in India: Resources, Captive Breeding, Propagation, Policies & Issues
   
  NFDB Sponsored Training Programme
  NFDB Sponsored Training Programme on Hatchery management and seed production practices of golden mahseer Organized at ICAR-DCFR
   
  Swachh Bharat
  DCFR follows Swachh Bharat mass movement of Honble Prime Ministers call
   
  27th Foundation Day Celebration
  27th Foundation Day Celebration at Directorate of Coldwater Fisheries Research on 24.9.2014
   
  DCFR cage raised mahseer fingerlings
  DCFR cage raised mahseer fingerlings reached Nongmahir Lake, Meghalaya for stock enhancement
   
  Farmers Meet Organized on ICAR, Foundation Day
  Farmers Meet Organized on ICAR, Foundation Day on 16th July 2014
   
  Workshop on Intellectual Property Management
  Workshop on Intellectual Property Management in Fisheries and Agriculture Sectors on July 19, 2014.
   
  Fish Farmers Day
  DCFR Organized Fish Farmers Day at Tribal Village Belkheda in Uttarakhand
   
  Vigyan Ratn
  Vigyan Ratn award was conferred to Dr. A.K. Singh, Director DCFR by the Council of Science and Technology, Government of Uttar Pradesh.
   
  ICAR Sponsored Short Course
  ICAR Sponsored Short Course on Application of Molecular Tools in Coldwater Fisheries Management
   
  Report of Seed Ranching
  Report of Seed Ranching Programme at Naukuchiatal Lake
   
  Abstract book
  Abstract book of National Workshop entitled "Parvatiye Chetron main Jaljeev Palan Vividhikaran
   
  23-24 September, 2013
  Report of Two Days National Workshop entitled "Parvatiye Chetron main Jaljeev Palan Vividhikaran" in Hindi
   
  23-24 September, 2013
  Two Days National Workshop entitled "Parvatiye Chetron main Jaljeev Palan Vividhikaran" in Hindi organized by DCFR, Bhimtal
   
  10th July 2013
  Directorate of Coldwater Fisheries Research, Bhimtal Celebrated Fish Farmers Day at village Tharu Teeshora in US Nagar, Uttarakhand
   
  1 to 6 July, 2013
  Upcoming Hands on Training Program on Molecular Techniques for Fish Biodiversity Analysis
   
  29 March 2013
  Visit of Hon’ble Minister of State for Agriculture and Food Processing Industries, Shri Tariq Anwar Ji at Directorate of Coldwater Fisheries Research, Bhimtal, Uttarakhand on 29 March 2013
  Visit of Hon’ble Minister of State for Agriculture and Food Processing Industries, Shri Tariq Anwar Ji at Directorate of Coldwater Fisheries Research, Bhimtal, Uttarakhand on 29 March 2013
   
  Website Inauguration
  Inauguration of Official Website of DCFR, Bhimtal on 29.03.2013
  Inauguration of Official Website of DCFR, Bhimtal on 29.03.2013
   
  A new loach identified from Uttarakhand
  A new loach identified from Uttarakhand
  A new loach identified from Uttarakhand
   
  निविदा सूचना
  18 March, 2019
  E-Tender for Purchase of FRP Tanks and Gel Documentation.
   
  13 March, 2019
  E-Tender for Purchase of Portable Multi-Parameter Water Analyzer and Experimental Tank & Accessories.
   
  11 March, 2019
  E-Tender for Construction of Tin Shed (reinforced with MS pillars)
   
  14 March, 2019
  E-Tender for Supply of CO2 Incubator
   
  NA
  Cancellation of E-Tender for CO2 Incubator
   
  06 March, 2019
  E-Tender for Supply of Re-circulatory Aquaculture System
   
  NA
  Cancellation of E-Tender for Re-circulatory Aquaculture System
   
  22 February, 2019
  E-Tender for Providing and Fixing Aluminium Partitions/ hinged glass wall mounted panels/workstation desk for computer usage in different labs/ rooms
   
  As per E-tender Notice
  Corrigendum for Technical Specification bid of the online tender in two bid System
   
  23 February, 2019
  E-Tender for Purchase of Micropulverizer
   
  18 February, 2019
  Corrigendum for Re-circulatory Aquaculture System
   
  21 February, 2019
  E-Tender for Construction of Tin Shed
   
  19 February, 2019
  E-Tender for Purchase of Multi Parameter Water Analyzer
   
  As per E-tender notice
  E-Tender for Purchase of Different equipments
   
  As per E-tender notice
  E-Tender for Annual Rate Contract and Procurement of Different items
   
  24 January 2019
  E-Tender for Furnishing of Museum - Display cum Storage Unit
   
  As per E-tender Notice
  E-Tender for Procurement of Experimental Tank & Accessories and Re-circulatory Aquaculture System
   
  As per E-tender Notice
  E-Tender for Annual Maintenance Contract for Nets and Procurement of Micropulverizer
   
  As per E-tender Notice
  E-Tender for Annual Maintenance Contract and Procurement of Different items
   
  9th January 2019
  E-Tender for Purchase of Gas Chromatograph, Micro-extruder & Spheronizer & CO2 Incubator.
   
  7th December, 2018
  E-Tender for Annual Rate Contract for Hiring of Sequencing/ Custom Synthesis services.
   
  17 November 2018
  E-Tender for Purchase of Gas Chromatograph, Micro-extruder & Spheronizer, Horizontal Tray Dryer and Micropulverizer
   
  As per E-tender Notice
  E-Tender for Purchase of Ice Flack Machine, Pond Cleaner and Pumps.
   
  As per E-tender Notice
  E-Tender for Purchase of Different Equipments.
   
  5th July 2018
  E-Tender for Annual Rate Contract for Hiring of Vehicles at ICAR-DCFR, Bhimtal.
   
  2nd June 2018
  E-Tender for Annual Rate Contract for Hiring of Vehicles at ICAR-DCFR, Bhimtal.
   
  Cancellation of Tender
  Cancellation of Tender for Purchase of Microsoft Office Professional 2016
   
  Corrigendum Notice
  Corrigendum for MS Office Professional 2016 and Nitro Pro 10 and above Professional
   
  14.03.2018 11 AM
  Tender for painting, whitewash, cleaning etc. of office building.
   
  14.03.2018 11 AM
  Tender for painting, whitewash, cleaning etc. of Office Building at DCFR Field Centre, Champawat
   
  13 March 2018
  Tender for Purchase of Nitro Pro 10 and above Professional (10 User License)
   
  Corrigendum Notice
  Corrigendum for Extend of last date & time for submission of e-Tender for online subscription of the Foreign Journal.
   
  06 March 2018
  Tender for Purchase of Microsoft Office Professional 2016 (20 User License)
   
  रोजगार
  Walk in Interview
  Walk in Interview will be held on 15th February 2019 for One SRF and One RA on Contractual basis
   
  Office Order
  Office Order for the post of Asstt. Finance & Accounts Officer at ICAR-DCFR, Bhimtal - reg.
   
  Walk in Interview
  Walk in Interview will be held on 5th January 2019 for Senior Research Fellow on Contractual basis
   
  Corrigendum Notice
  Corrigendum - Change in Maximum age limit for the post of RA
   
  Walk in Interview
  Walk in Interview will be held on 2nd January 2019 for One Research Associate on Contractual basis
   
  Advertisement Notice
  Advertisement for the post of Astt. Finance & Accounts Officer at ICAR-DCFR, Bhimtal
   
  Home | Help | Copyright Policy | Content | Contact Us | Website Team | Privacy | Terms & Conditions
  Directorate of Coldwater Fisheries Research, Anusandhan Bhawan, Industrial Area, Bhimtal - 263136, INDIA, Phone No. - Director: 91-5942-247280 (O)
  FAX: 91-5942-247693 E-Mail: director[at]dcfr[dot]res[dot]in/ dcfrin[at]rediffmail[dot]com/ dcfrin[at]gmail[dot]com
  Visitor Count : 32002
  All rights reserved. | updated on : 25-05-2018 : 12:15 PM
  Best viewed at 1024 X 768 Resolutions | Internet Explorer 6.0 - Later Version